Thủ tục thay đổi thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

Nhà đầu tư nước ngoài là: “cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam”. Khi có sự thay đổi thông tin của nhà đầu tư nước ngoài, Doanh nghiệp phải tiến hành thủ tục thay đổi thông tin.

Luật Thành Đô trân trọng giới thiệu bài viết Thủ tục thay đổi thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Luật Đầu tư 2020;

- Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

- Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Thủ tục thay đổi thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

II CÁC TRƯỜNG HỢP CẦN THAY ĐỔI THÔNG TIN CỔ ĐÔNG LÀ NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Cần thay đổi thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong trường hợp sau:

- Khi cần cập nhật lại thông tin của cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong trường hợp thay đổi họ, tên, quốc tịch, số hộ chiếu, địa chỉ liên lạc (đối với cổ đông là cá nhân) hoặc tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính (đối với cổ đông là tổ chức) hoặc họ, tên, quốc tịch, số hộ chiếu, địa chỉ liên lạc (đối với người đại diện theo ủy quyền).

- Trong trường hợp cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài chuyển nhượng hoặc nhận chuyển nhượng cổ phần.

III. THỦ TỤC THAY ĐỔI THÔNG TIN CỔ ĐÔNG LÀ NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Thủ tục thay đổi thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài có các trường hợp sau:

- Thay đổi thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp công ty cổ phần chưa niêm yết và không có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

- Thay đổi thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp công ty cổ phần chưa niêm yết và có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

3.1. Thủ tục thay đổi thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp công ty cổ phần chưa niêm yết và không có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Đối với trường hợp này, doanh nghiệp chỉ cần thực hiện thủ tục thay đổi tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt địa chỉ trụ sở chính.

- Danh mục hồ sơ gồm các tài liệu sau:

(1) Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu);

(2) Bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ pháp lý sau: Hộ chiếu đối cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân/ Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức/ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức nếu có sự thay đổi thông tin.

- Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi Doanh nghiệp đặt địa chỉ trụ sở chính. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Doanh nghiệp được cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

3.2. Thay đổi thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp công ty cổ phần chưa niêm yết và có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Đối với thủ tục này, Doanh nghiệp cần thực hiện theo các bước sau:

- Bước 1: Điều chỉnh thông tin nhà đầu tư trên Giấy chứng nhận đầu tư;

- Bước 2: Thông báo về việc bổ sung cập nhật thông tin nhà đầu tư trên Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt địa chỉ trụ sở chính.

3.2.1. Hồ sơ điều chỉnh thông tin nhà đầu tư trên Giấy chứng nhận đầu tư

- Trường hợp nhà đầu tư thay đổi các thông tin như số hộ chiếu, địa chỉ, số điện thoại,…nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư như sau:

+ Danh mục hồ sơ bao gồm:

• Văn bản đề nghị điều chỉnh

• Báo cáo tình hình triển khai hoạt động dự án tới thời điểm điều chỉnh thông tin;

• Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh thông tin;

• Tài liệu chứng minh việc thay đổi thông tin như Hộ chiếu, đăng ký kinh doanh, quyết định thành lập;

• Báo cáo tài chính hoặc Xác nhận góp đủ vốn;

• Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (bản sao và bản gốc);

• Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

+ Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ tại Cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã điều chỉnh cho nhà đầu tư.

- Trong trường hợp nhà đầu tư chỉ điều chỉnh tên trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (do thay đổi tên trên đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập), Nhà đầu tư nộp văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền kèm theo tài liệu liên quan đến việc thay đổi thông tin nhà đầu tư.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

3.2.2. Hồ sơ thông báo về việc bổ sung cập nhật thông tin nhà đầu tư trên Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt địa chỉ trụ sở chính

- Danh mục hồ sơ và trình tự thực hiện tương tự mục 3.1.

Lưu ý:

- Trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC hoặc thực hiện dự án đầu tư không thành lập doanh nghiệp thì không cần phải thực hiện bước này.

- Đối với dự án đầu tư thuộc diện phải xin chấp thuận chủ trường và không thuộc diện phải xin chấp thuận chủ trương trình tự thực hiện tương tự như mục này do thay đổi thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài không thuộc trường hợp phải điều chỉnh Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

Thủ tục thay đổi thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

Trên đây là bài viết của Luật Thành Đô về Thủ tục thay đổi thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài. Mọi vướng mắc liên quan đến thủ tục này, Quý khách vui lòng liên hệ số hotline của Luật Thành Đô 0919 089 888 để được Luật sư giải đáp chi tiết.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận