Thủ tục thành lập công ty quảng cáo có vốn đầu tư nước ngoài

Quảng cáo là việc sử dụng các phương tiện nhằm giới thiệu đến công chúng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có mục đích sinh lợi; sản phẩm, dịch vụ không có mục đích sinh lợi; tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được giới thiệu, trừ tin thời sự; chính sách xã hội; thông tin cá nhân, nhà đầu tư nước ngoài cũng được phép kinh doanh dịch vụ quảng cáo tại Việt Nam. Để nhà đầu tư hiểu rõ hơn về thủ tục thành lập công ty quảng cáo có vốn đầu tư nước ngoài, Luật Thành Đô trân trọng giới thiệu bài viết Thủ tục thành lập công ty quảng cáo có vốn đầu tư nước ngoài.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật đầu tư số 61/2020/QH14;

- Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư;

- Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 09/04/2021 quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

- Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Thủ tục thành lập công ty quảng cáo có vốn đầu tư nước ngoài

II. ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ THÀNH LẬP CÔNG TY QUẢNG CÁO CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Theo biểu cam kết WTO thì dịch vụ quảng cáo (CPC 871) là lĩnh vực nhà đầu tư nước ngoài bị hạn chế tiếp cận thị trường, cụ thể:

- Hình thức đầu tư: Nhà đầu tư nước ngoài chỉ được đầu tư theo hình thức liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh;

- Điều kiện về vốn góp: Tỷ lệ vốn góp của đầu tư nước ngoài phải dưới 100%

Ngoài ra, hoạt động quảng cáo không phải là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện nên nhà đầu tư sau khi thành lập công ty quảng cáo có vốn đầu tư nước ngoài được phép hoạt động dịch vụ quảng cáo nhưng vẫn phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật quảng cáo như nội dung quảng cáo, đối tượng quảng cáo, hình thức quảng cáo,...

III. THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY QUẢNG CÁO CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

3.1. Thủ tục thành lập công ty quảng cáo có vốn đầu tư nước ngoài

Hồ sơ thành lập công ty quảng cáo có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm:

- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

- Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư bao gồm CMND/CCCD/Hộ chiếu đối với nhà đầu tư cá nhân hoặc đăng ký kinh doanh/quyết định thành lập đối với nhà đầu tư tổ chức;

- Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư đủ điều kiện thành lập công ty quảng cáo: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

- Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án và đề xuất nhu cầu sử dụng đất (nếu có), nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án, đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có);

- Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục.

Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ nêu trên tới Cơ quan đăng ký đầu tư, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ, Cơ quan đăng ký đầu tư thẩm định hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư. 

Lưu ý: Sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp với cơ quan đăng ký kinh doanh để hoàn thành thủ tục đăng ký thành lập công ty kinh doanh quảng cáo.

3.2 Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho công ty quảng cáo có vốn đầu tư nước ngoài

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư tiến hành nộp 01 bộ hồ sơ thành lập doanh nghiệp để kinh doanh quảng cáo tại Sở Kế hoạch Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Hồ sơ bao gồm:

(1) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

(2) Điều lệ công ty;

(3) Danh sách thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên/công ty hợp danh; danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần;

(4) Bản sao các giấy tờ sau đây:

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

+ Đối với công ty TNHH một thành viên: Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

+ Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, công ty cổ phần: Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

(5) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

- Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh/thành phố cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho nhà đầu tư.

Thủ tục thành lập công ty quảng cáo có vốn đầu tư nước ngoài

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Thành Đô về thủ tục thành lập công ty quảng cáo có vốn đầu tư nước ngoài. Nếu Quý độc giả còn có bất cứ vướng mắc nào liên quan, vui lòng liên hệ Công ty Luật Thành Đô để được tư vấn và giải đáp chi tiết.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận