Khi nào nhà đầu tư thực hiện chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư

Chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư là việc nhà đầu tư tiến hành tổ chức lại dự án đầu tư để phù hợp với hoạt động đầu tư, kinh doanh. Vậy khi nào nhà đầu tư nên thực hiện việc chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư. Để hướng dẫn nhà đầu tư về thủ tục chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư, Luật Thành Đô xin giới thiệu bài viết Khi nào nhà đầu tư thực hiện chia tách sáp nhập dự án đầu tư.

Khi nào nhà đầu tư thực hiện chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ                                           

- Luật đầu tư số 61/2020/QH14;

- Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư;

- Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

II. KHI NÀO NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN CHIA, TÁCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Căn cứ điểm a khoản 1 điều 50 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định về chia, tách dự án đầu tư như sau:

Điều 50. Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia tách sáp nhập dự án đầu tư

1. Nhà đầu tư có quyền điều chỉnh dự án đầu tư theo các hình thức sau:

a) Chia, tách dự án đầu tư đang thực hiện của nhà đầu tư đó (sau đây gọi là dự án được chia, tách) thành hai hoặc một số dự án;

Theo quy định này thì chia, tách dự án đầu tư là việc nhà đầu tư thực hiện chia, tách một dự án đang thực hiện thành hai hoặc nhiều dự án đầu tư khác nhau. Như vậy việc chia, tách dự án đầu tư sẽ làm giảm số vốn đầu tư của dự án bị chia, tách nhưng có thể có hoặc không thay đổi thành phần, số lượng nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư đó.

Từ những đặc điểm trên, có thể thấy việc chia, tách dự án đầu tư thường được thực hiện trong các trường hợp dự án có nhiều nhà đầu tư cùng thực hiện dự án đầu tư hoặc chỉ một nhà đầu tư duy nhất thực hiện dự án đầu tư nhưng có nhu cầu chia nhỏ quy mô của dự án này thành các dự án nhỏ hơn để phù hợp với thực tiễn hoạt động đầu tư tại Việt Nam của nhà đầu tư.

III. KHI NÀO NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN SÁP NHẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Căn cứ điểm b khoản 1 điều 50 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định về sáp nhập dự án đầu tư như sau:

Điều 50. Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư

b) Sáp nhập một hoặc một số dự án đầu tư của nhà đầu tư đó (sau đây gọi là dự án được sáp nhập) vào một dự án đầu tư của nhà đầu tư đó (sau đây gọi là dự án nhận sáp nhập).

Theo đó, sáp nhập dự án đầu tư là việc một hoặc một số dự án đầu tư của một hoặc một số nhà đầu tư sáp nhập và một dự án đầu tư của một hoặc một số nhà đầu tư đó. Như vậy, việc sáp nhập dự án đầu tư sẽ làm biến mất các dự án đầu tư bị sáp nhập và tăng vốn đầu tư trong dự án nhận sáp nhập lên và có thể tăng số nhà đầu tư cùng thực hiện dự án đầu tư tại dự án nhận sáp nhập.

Có thể thấy rằng, việc sáp nhập dự án đầu tư thường được thực hiện khi nhà đầu tư hoặc các nhà đầu tư có nhiều dự án đầu tư tại Việt Nam và có nhu cầu sáp nhập các dự án này thành một dự án nhất định để thực hiện hoạt động kinh doanh một cách thuận lợi nhất.

Như vậy về mặt bản chất, chia, tách hay sáp nhập dự án đầu tư đều là hoạt động tổ chức lại dự án đầu tư của các nhà đầu tư có tên trên giấy chứng nhận đầu tư. Để xác định khi nào cần thực hiện chia, tách hoặc sáp nhập dự án đầu tư, nhà đầu tư cần căn cứ vào quy mô, mục tiêu hoạt động cũng như tiến độ thực hiện của các dự án đầu tư để lựa chọn hình thức phù hợp với mục đích của mình.

Khi nào nhà đầu tư thực hiện chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Thành Đô về Khi nào nhà đầu tư thực hiện chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư. Nếu Quý độc giả còn có bất cứ vướng mắc nào liên quan, vui lòng liên hệ Công ty Luật Thành Đô để được tư vấn và giải đáp chi tiết.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận