Nên sáp nhập chia tách dự án đầu tư hay đăng ký dự án mới

Mỗi nhà đầu tư khi thực hiện hoạt động kinh doanh đều mong muốn lựa chọn được phương án phù hợp, hiệu quả nhất. Chính vì vậy, trong bài viết này, Luật Thành Đô sẽ giúp nhà đầu tư đưa ra tư vấn liên quan đến vấn đề Nên sáp nhập chia tách dự án đầu tư hay đăng ký dự án mới.

Nên sáp nhập chia tách dự án đầu tư hay đăng ký dự án mới

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật đầu tư số 61/2020/QH14;

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

- Văn bản pháp lý khác có liên quan.

II. NÊN SÁP NHẬP CHIA TÁCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ HAY ĐĂNG KÝ DỰ ÁN MỚI

Để trả lời câu hỏi “Nên sáp nhập, chia, tách dự án đầu tư hay đăng ký dự án mới”, Luật Thành Đô xin đưa ra những những so sánh về hai loại thủ tục này như sau:

 

ĐĂNG KÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ MỚI

SÁP NHẬP CHIA TÁCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Khái niệm

Dự án đầu tư mới là dự án đầu tư thực hiện lần đầu hoặc dự án đầu tư độc lập với dự án đầu tư đang hoạt động.

- Chia, tách dự án đầu tư là chia, tách dự án đầu tư đang thực hiện của nhà đầu tư đó (sau đây gọi là dự án được chia, tách) thành hai hoặc một số dự án;

- Sáp nhập dự án đầu tư là sáp nhập một hoặc một số dự án đầu tư của nhà đầu tư đó (sau đây gọi là dự án được sáp nhập) vào một dự án đầu tư của nhà đầu tư đó (sau đây gọi là dự án nhận sáp nhập).

Hồ sơ

(1) Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, gồm cả cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận;

(2) Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;

(3) Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

(4) Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án và đề xuất nhu cầu sử dụng đất (nếu có), nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án, đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư;

(5) Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

(6) Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;

(7) Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;

(8) Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

(1) Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

(2) Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm sáp nhập, chia, tách dự án đầu tư; quyết định của nhà đầu tư về việc, chia, tách dự án đầu tư hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương;

(3) Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;

(4) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu có);

(4) Bản sao Quyết định chấp thuận nhà đầu tư (nếu có);

(5) Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc sáp nhập, chia, tách dự án đầu tư;

Thời gian thực hiện

- Đối với dự án đầu tư không phải xin quyết định chủ trương: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ

- Đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ:

+ Sau 63 ngày làm việc: Nhận kết quả là Quyết định chủ trương đầu tư của nhà đầu tư/ Thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ;

+ Sau 5 ngày làm việc: Nhận giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

- Đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

+ Sau 35 ngày làm việc: Nhận kết quả là Quyết định chủ trương đầu tư của nhà đầu tư/ Thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ;

+ Sau 5 ngày làm việc: Nhận giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

- Đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban quản lý các KCN

+ Sau 35 ngày làm việc: Nhận kết quả là Quyết định chủ trương đầu tư của nhà đầu tư/ Thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ;

+ Sau 5 ngày làm việc: Nhận giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

- Đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ

- Đối với dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng không thuộc trường hợp xin điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư:

+ 58 ngày làm việc trong trường hợp dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Thủ tướng chính phủ;

+ 50 ngày làm việc trong trường hợp dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

+ 43 ngày làm việc trong trường hợp dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao.

Ưu đãi đầu tư

Ưu đãi đầu tư phụ thuộc vào ngành nghề, địa bàn, vốn của dự án đầu tư mới

- Dự án đầu tư được hình thành trên cơ sở chia, tách dự án đáp ứng điều kiện hưởng mức ưu đãi đầu tư nào thì được hưởng mức ưu đãi đầu tư đó cho thời gian hưởng ưu đãi còn lại của dự án trước khi chia, tách;

- Dự án đầu tư được hình thành trên cơ sở sáp nhập dự án được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư theo các điều kiện hưởng ưu đãi của từng dự án trước khi sáp nhập nếu vẫn đáp ứng điều kiện. Trường hợp dự án được sáp nhập đáp ứng các điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư khác nhau thì nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư theo từng điều kiện khác nhau đó cho thời gian hưởng ưu đãi còn lại.

Căn cứ vào các đặc điểm của từng loại thủ tục nêu trên và mong muốn của mình, nhà đầu tư có thể lựa chọn loại thủ tục phù hợp và đáp ứng nhu cầu, điều kiện tại thời điểm xin cấp phép.

Nên sáp nhập chia tách dự án đầu tư hay đăng ký dự án mới

Trên đây là tư vấn của Luật Thành Đô liên quan đến vấn đề “Nên sáp nhập chia tách dự án đầu tư hay đăng ký dự án mới”. Nếu quý khách hàng có bất kỳ vướng mắc nào, vui lòng liên hệ Luật Thành Đô để được hỗ trợ tư vấn, giải đáp chi tiết.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận