Thủ tục đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC

Hợp đồng hợp tác kinh doanh hay còn gọi là hợp đồng BCC là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh, phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm theo quy định của pháp luật mà không thành lập tổ chức kinh tế. Để giúp Quý khách hàng hiểu rõ hơn về thủ tục đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC, Luật Thành Đô trân trọng giới thiệu bài viết Thủ tục đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật đầu tư số 61/2020/QH14;

- Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư;

- Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 09/04/2021 quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

- Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Thủ tục đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC

II. ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BCC

Căn cứ điều 27 Luật đầu tư quy định về hình thức đầu tư theo hợp đồng BCC như sau:

Điều 27. Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC

1. Hợp đồng BCC được ký kết giữa các nhà đầu tư trong nước thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự.

2. Hợp đồng BCC được ký kết giữa nhà đầu tư trong nước với nhà đầu tư nước ngoài hoặc giữa các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 38 của Luật này.

3. Các bên tham gia hợp đồng BCC thành lập ban điều phối để thực hiện hợp đồng BCC. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ban điều phối do các bên thỏa thuận.”

Theo quy định này, có thể thấy đầu tư theo hình thức BCC là việc các nhà đầu tư ký kết hợp đồng hợp tác với nhau để triển khai hoạt động đầu tư kinh doanh. Pháp luật đầu tư chia hợp đồng BCC thành hai loại, cụ thể:

- Hợp đồng BCC giữa các nhà đầu tư Việt Nam với nhau: Là hình thức hợp đồng BCC do các nhà đầu tư trong nước ký kết với nhau và không có sự có mặt của nhà đầu tư nước ngoài, đối với hợp đồng này, nhà đầu tư phải đảm bảo tuân thủ theo các quy định về hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Bộ luật dân sự 2015;

- Hợp đồng BCC có sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài: Là hình thức hợp đồng BCC được ký kết giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài hoặc giữa các nhà đầu tư nước ngoài với nhau, đối với hình thức hợp đồng này nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng BCC.

III. CÁC NỘI DUNG CẦN THIẾT CỦA HỢP ĐỒNG BCC

Hợp đồng BCC có sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài cần đảm bảo các nội dung cần thiết sau đây:

- Tên, địa chỉ, người đại diện có thẩm quyền của các bên tham gia hợp đồng; địa chỉ giao dịch hoặc địa điểm thực hiện dự án đầu tư;

- Mục tiêu và phạm vi hoạt động đầu tư kinh doanh;

- Đóng góp của các bên tham gia hợp đồng và phân chia kết quả đầu tư kinh doanh giữa các bên;

- Tiến độ và thời hạn thực hiện hợp đồng;

- Quyền, nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng;

- Sửa đổi, chuyển nhượng, chấm dứt hợp đồng;

- Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, phương thức giải quyết tranh chấp.

Ngoài các nội dung cần thiết nêu trên, nhà đầu tư nước ngoài có thể quy định thêm các nội dung cần thiết khác để hợp đồng giữa các bên chặt chẽ hơn như: Phân chia rủi ro của các bên, …

IV. THỦ TỤC THỰC HIỆN ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BCC

Sau khi các bên ký kết hợp đồng BCC, nhà đầu tư nước ngoài cần chuẩn bị hồ sơ để xin cấp giấy chứng nhận đầu tư, hồ sơ đầu tư theo hợp đồng BCC bao gồm:

- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

- Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư bao gồm CMND/CCCD/Hộ chiếu đối với nhà đầu tư cá nhân hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập của nhà đầu tư tổ chức;

- Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

- Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án và đề xuất nhu cầu sử dụng đất (nếu có), nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án, đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Hợp đồng BCC đã ký kết giữa các bên;

- Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

Sau khi chuẩn bị hồ sơ như trên, nhà đầu tư tiến hành nộp hồ sơ tại Cơ quan đăng ký đầu tư để được cấp giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Thủ tục đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Thành Đô về thủ tục đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC. Nếu Quý độc giả còn có bất cứ vướng mắc nào liên quan, vui lòng liên hệ Công ty Luật Thành Đô để được tư vấn và giải đáp chi tiết

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận