Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng quyền sử dụng đất để góp vốn vào doanh nghiệp

Một trong những hình thức góp vốn vào doanh nghiệp là nhà đầu tư có thể sử dụng quyền sử dụng đất để góp vốn. Luật đầu tư năm 2020 và các văn bản pháp luật có liên quan đã có những quy định chi tiết về hình thức góp vốn này.

Luật Thành Đô trân trọng giới thiệu bài viết Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng quyền sử dụng đất để góp vốn vào doanh nghiệp.

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng quyền sử dụng đất để góp vốn vào doanh nghiệp

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật đầu tư năm 2020;

- Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư;

- Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư;

- Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Xem thêm các bài viết liên quan:

>> Điều kiện điều chỉnh dự án đầu tư khi sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để hợp tác kinh doanh

>> Thủ tục điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa địa điểm thực hiện dự án trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

>> Điều kiện điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư có chấp thuận chủ trương đầu tư

II. THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GÓP VỐN VÀO DOANH NGHIỆP

2.1. Điều kiện để nhà đầu tư sử dụng quyền sử dụng đất để góp vốn vào doanh nghiệp

Khoản 2, điều 52 nghị định số 31/2021/NĐ-CP, quy định về điều kiện để nhà đầu tư sử dụng quyền sử dụng đất để góp vốn vào doanh nghiệp như sau:

(1) Điều kiện theo quy định của pháp luật đất đai về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; quyền và nghĩa vụ của người nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất; điều kiện góp vốn và nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất;

(2) Điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành về xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản (nếu có);

(3) Điều kiện quy định tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Quyết định chấp thuận nhà đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thỏa thuận giữa cơ quan có thẩm quyền và nhà đầu tư (nếu có);

(4) Điều kiện góp vốn và nhận vốn góp trong trường hợp góp vốn và nhận góp vốn bằng tài sản của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật có liên quan;

(5) Điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp (Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài; Bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật này; Quy định của pháp luật về đất đai về điều kiện nhận quyền sử dụng đất, điều kiện sử dụng đất tại đảo, xã, phường, thị trấn biên giới, xã, phường, thị trấn ven biển) và các điều kiện về ngành nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chiếm trên 50%.

(6) Thực hiện các nghĩa vụ về tài chính với Nhà nước (nếu có) theo quy định của pháp luật.

2.2. Hồ sơ của thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng quyền sử dụng đất để góp vốn vào doanh nghiệp

Danh mục hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp này gồm các tài liệu sau:

(1) Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

(2) Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm nhà đầu tư góp vốn bằng quyền sử dụng đất;

(3) Thỏa thuận của các cổ đông, thành viên về việc sử dụng quyền sử dụng đất để góp vốn thành lập doanh nghiệp hoặc góp thêm vốn điều lệ của doanh nghiệp đang hoạt động;

(4) Bản sao tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư góp vốn, nhà đầu tư nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất;

(5) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Quyết định chấp thuận nhà đầu tư (nếu có) của bên góp vốn;

(6) Bản sao Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất.

2.3. Số lượng hồ sơ của thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng quyền sử dụng đất để góp vốn vào doanh nghiệp

- Đối với dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư và không thuộc diện phải xin chấp thuận chủ trương, Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ tại Cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền.

- Đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương của Thủ tướng Chính phủ, Nhà đầu tư nộp 08 bộ hồ sơ tại Bộ kế hoạch và đầu tư.

- Đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/ Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, Nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ tại Cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền.

2.4. Thời hạn giải quyết hồ sơ của thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng quyền sử dụng đất để góp vốn vào Doanh nghiệp

- Đối với dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện xin điều chỉnh chấp thuận chủ trương: trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày Cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền tiếp nhận được hồ sơ hợp lệ.

- Đối với dự án đầu tư thuộc diện xin điều chỉnh chấp thuận chủ trương của Thủ tướng Chính phủ: trong thời hạn 63 ngày làm việc kể từ ngày Bộ kế hoạch và đầu tư tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.

- Đối với dự án đầu tư thuộc diện xin điều chỉnh chấp thuận chủ trương của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: trong thời hạn 55 ngày làm việc kể từ ngày Sở kế hoạch và đầu tư tiếp nhận hồ sơ hợp lệ

- Đối với dự án đầu tư thuộc diện xin điều chỉnh chủ trương của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thì thời hạn giải quyết: trong thời hạn 48 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng quyền sử dụng đất để góp vốn vào doanh nghiệp

Trên đây là bài viết của Luật Thành Đô về Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng quyền sử dụng đất để góp vốn vào doanh nghiệp. Mọi vướng mắc liên quan đến thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư này, Quý khách vui lòng liên hệ số hotline của Luật Thành Đô để được Luật sư giải đáp chi tiết 0919 089 888.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận