Xử phạt trường hợp không thực hiện đăng ký doanh nghiệp

Khi nhà đầu tư lựa chọn thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh, nhà đầu tư cần lưu ý thực hiện đầy đủ thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, doanh nghiệp có thể bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi không thực hiện đăng ký doanh nghiệp. Để giúp Quý khách hàng nắm rõ hơn về vấn đề xử phạt vi phạm trong trường hợp không thực hiện đăng ký doanh nghiệp, Luật Thành Đô trân trọng gửi tới Quý khách hàng bài viết “Xử phạt trường hợp không thực hiện đăng ký doanh nghiệp”.

Xử phạt trường hợp không thực hiện đăng ký doanh nghiệp

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

1. Luật đầu tư số 67/2014/QH13;

2. Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

3. Nghị định số 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư;

4. Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

II. HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ MỨC PHẠT TIỀN TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

2.1. Hình thức xử phạt

Căn cứ quy định tại Điều 3 Nghị định 50/2016/NĐ-CP, các hình thức xử phạt hành chính bao gồm các hình thức sau:

- Phạt cảnh cáo;

- Phạt tiền.

Bên cạnh đó, tùy thuộc tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân vi phạm còn bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả tương ứng.

2.2. Mức phạt tiền

Khi áp dụng mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm trong trường hợp không thực hiện đăng ký đầu tư, mức phạt tiền là mức phạt tiền áp dụng đối với tổ chức. Cùng một hành vi vi phạm, mức phạt tiền đối với cá nhân bằng 1/2 (một phần hai) mức phạt tiền đối với tổ chức.

III. XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG TRƯỜNG HỢP KHÔNG THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Căn cứ quy định Nghị định 50/2016/NĐ-CP, các hành vi vi phạm trong trường hợp không thực hiện đăng ký đầu tư chịu mức xử phạt như sau:

STT

HÀNH VI VI PHẠM

MỨC XỬ PHẠT

BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ

1

Kê khai không trung thực, không chính xác nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng

Buộc đăng ký thay đổi và thông báo lại các thông tin doanh nghiệp đã kê khai không trung thực, không chính xác

2

Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 01 đến 30 ngày

Từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng 

 

Buộc đăng ký thay đổi các nội dung Giấy chứng nhận doanh nghiệp theo quy định

3

Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 31 đến 90 ngày

Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

4

Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên

Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng

5

Không công bố hoặc công bố không đúng thời hạn quy định nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng

Buộc phải công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

6

Không chuyển đổi loại hình doanh nghiệp khi công ty không còn đủ số lượng thành viên, cổ đông tối thiểu theo quy định trong thời hạn 6 tháng liên tục

Từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

Buộc đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp

7

Hoạt động khi đã kết thúc thời hạn ghi trong Điều lệ mà không được gia hạn

Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

Buộc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty hoặc đăng ký giải thể

8

Không đăng ký thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh khi không góp đủ vốn Điều lệ như đã đăng ký

Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

Buộc đăng ký điều chỉnh vốn Điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp, cổ phần của các thành viên, cổ đông bằng số vốn đã góp

Trên đây là toàn bộ nội dung liên quan đến xử phạt trường hợp không thực hiện đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp có bất cứ vướng mắc liên quan, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với Luật Thành Đô để được tư vấn chi tiết.

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN
Hotline: 0919 089 888
CÔNG TY LUẬT THÀNH ĐÔ
Trụ sở chính: Lô 03 - Khu B3 - Shophouse 24h - Đường Tố Hữu - Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (024) 3789 8686

Bình luận