Bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ: Hồ sơ xin cấp phép 2023

Trong xu thế phát triển của xã hội hiện nay, dịch vụ thẩm mỹ tại Việt Nam ngày càng phát triển do nhu cầu làm đẹp của người Việt tăng cao. Chính vì vậy có rất nhiều bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ được thành lập để đáp ứng nhu cầu của xã hội hiện đại. Theo quy định của pháp luật, khi muốn hoạt động về lĩnh vực này thì phải có giấy phép hoạt động bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ. Liên quan đến vấn đề này, Luật Thành Đô đề cập những thông tin cần thiết về hồ sơ xin cấp phép bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ qua bài viết “Bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ: Hồ sơ xin cấp phép 2023”.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

- Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

- Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/ 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh;

- Nghị định 109/2016/NĐ-CP quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ;

- Nghị định 155/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;

- Thông tư 41/2011/TT-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ;

- Thông tư 41/2015/TT-BYT ngày 16 tháng 11 năm 2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 41/2011/TT-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ;

- Văn bản pháp luật khác có liên quan.

II. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA THẨM MỸ:

(1) Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động theo Mẫu 01 Phụ lục XI ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP.

(2) Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc văn bản có tên của bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ của Nhà nước hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ tư nhân hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ có vốn đầu tư nước ngoài;

(3) Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ; người phụ trách bộ phận chuyên môn của bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ;

(4) Danh sách đăng ký người hành nghề tại bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ (bao gồm đăng ký người hành nghề và người làm việc chuyên môn y tế tại cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề) theo mẫu quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 109/2016;

(5) Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức và nhân sự của bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ theo Mẫu 02 Phụ lục XI ban hành kèm theo Nghị định 109/2016;

(6) Tài liệu chứng minh bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của hình thức tổ chức bệnh viện chuyên khoa quy định tại Mục 1 Chương III Nghị định 109/2016;

(7) Điều lệ tổ chức và hoạt động đối với bệnh viện nhà nước thực hiện theo mẫu quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế; đối với bệnh viện tư nhân thực hiện theo Mẫu 03 Phụ lục XI ban hành kèm theo Nghị định 109/2016 và phương án hoạt động ban đầu đối với bệnh viện;

(8) Bản sao hợp lệ hợp đồng vận chuyển người bệnh đối với bệnh viện không có phương tiện vận chuyển cấp cứu ngoài cơ sở;

(9) Danh mục chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ đề xuất trên cơ sở danh mục chuyên môn kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

III. CÁC BIỂU MẪU ĐI KÈM:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động theo Mẫu 01 Phụ lục XI ban hành kèm theo Nghị định 109/2016

Tải biểu mẫu tại đây

- Danh sách đăng ký người hành nghề tại bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ (bao gồm đăng ký người hành nghề và người làm việc chuyên môn y tế tại cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề) theo mẫu quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 109/2016

Tải biểu mẫu tại đây

- Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức và nhân sự của bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ theo Mẫu 02 Phụ lục XI ban hành kèm theo Nghị định 109/2016;

Tải biểu mẫu tại đây

- Điều lệ tổ chức và hoạt động đối với bệnh viện nhà nước thực hiện theo mẫu quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế; đối với bệnh viện tư nhân thực hiện theo Mẫu 03 Phụ lục XI ban hành kèm theo Nghị định 109/2016 và phương án hoạt động ban đầu đối với bệnh viện;

Mẫu quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế: Quyết định số 5571/QĐ-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành mẫu điều lệ tổ chức và hoạt động của bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế

Mẫu 03 Phụ lục XI ban hành kèm theo Nghị định 109/2016

Tải biểu mẫu tại đây

Trên đây là bài viết về hồ sơ cấp giấy phép bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ của Luật Thành Đô. Trường hợp có bất kỳ vướng mắc nào liên quan đến vấn đề này xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Luật Thành Đô để được tư vấn và sử dụng dịch vụ. Với đội ngũ Luật sư nhiều kinh nghiệm, chúng tôi tin tưởng sẽ làm Quý khách hài lòng khi sử dụng dịch vụ của Luật Thành Đô.

Bài viết liên quan:

Giấy phép bệnh viện chuyên khoa tai mũi họng: Tư vấn điều kiện 2023

Điều kiện cấp giấy phép hoạt động bệnh viện chuyên khoa ung bướu 2023

Hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động bệnh viện chuyên khoa 2023

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận