Giấy phép bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ: Tư vấn thủ tục 2023

Hiện nay, nhu cầu về thẩm mỹ và làm đẹp ngày càng tăng cao. Cùng với đó, các phòng khám, bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ ngày càng nhiều. Tuy nhiên, để được hoạt động trong lĩnh vực này cần đáp ứng các điều kiện nhất định và thực hiện các thủ tục xin cấp phép theo đúng quy định pháp luật. Trong phạm vi bài viết này, Luật Thành Đô xin gửi đến Quý khách hàng nội dung tư vấn liên quan đến Thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;

- Nghị định số 87/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;

- Nghị định số 109/2016/NĐ-CP Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

- Nghị định số 155/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;

- Thông tư số 278/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế;

- Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BYT của Bộ Y tế Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

- Văn bản pháp luật khác có liên quan.

II. ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA THẨM MỸ

2.1. Quy mô bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ

Để xin được giấy phép bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ phải có ít nhất 20 giường bệnh

2.2. Cơ sở vật chất bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ

- Có địa điểm cố định;

- Bảo đảm các điều kiện về an toàn bức xạ, phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật;

- Phải bố trí khu vực tiệt trùng để xử lý dụng cụ y tế sử dụng lại, trừ trường hợp không có dụng cụ phải tiệt trùng lại hoặc có hợp đồng với cơ sở y tế khác để tiệt trùng dụng cụ;

- Bố trí các khoa, phòng, hành lang bảo đảm hoạt động chuyên môn theo mô hình tập trung, liên hoàn, khép kín trong phạm vi khuôn viên của bệnh viện;

- Bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ phải bảo đảm diện tích sàn xây dựng ít nhất là 50 m2/giường bệnh trở lên; chiều rộng mặt trước (mặt tiền) bệnh viện phải đạt ít nhất là 10m;

- Có máy phát điện dự phòng;

- Bảo đảm các điều kiện về xử lý chất thải y tế theo quy định của pháp luật về môi trường.

2.3. Trang thiết bị y tế bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ

- Có đủ trang thiết bị y tế phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn;

- Có đủ phương tiện vận chuyển cấp cứu trong và ngoài bệnh viện.

- Trường hợp không có phương tiện cấp cứu ngoài bệnh viện, phải có hợp đồng với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động và có phạm vi hoạt động chuyên môn về cung cấp dịch vụ cấp cứu hỗ trợ vận chuyển người bệnh.

2.4. Tổ chức bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ

Tổ chức bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ bao gồm các khoa, phòng sau:

(1) Các khoa:

- Có ít nhất một khoa lâm sàng phù hợp đối với bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ;

- Khoa khám bệnh: Có nơi tiếp đón người bệnh, phòng cấp cứu, lưu bệnh, phòng khám, phòng tiểu phẫu (nếu thực hiện tiểu phẫu);

- Khoa cận lâm sàng: Có ít nhất một phòng xét nghiệm và một phòng chẩn đoán hình ảnh.

- Khoa dược;

- Các khoa, phòng chuyên môn khác trong bệnh viện phải phù hợp với quy mô, chức năng nhiệm vụ.

(2) Có các phòng, bộ phận để thực hiện các chức năng về kế hoạch tổng hợp, tổ chức nhân sự, quản lý chất lượng, điều dưỡng, tài chính kế toán và các chức năng cần thiết khác.

2.5. Nhân sự:

(1) Mỗi bệnh viện phải có một người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật. Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật và trưởng các khoa chuyên môn của bệnh viện phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Là bác sỹ có chứng chỉ hành nghề có phạm vi hoạt động chuyên môn phù hợp phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở;

- Có thời gian hành nghề khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 36 tháng sau khi được cấp chứng chỉ hành nghề hoặc có thời gian trực tiếp tham gia khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 54 tháng. Việc phân công, bổ nhiệm người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải được thể hiện bằng văn bản;

- Là người hành nghề cơ hữu tại cơ sở.

* Đối với người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật phải là bác sỹ chuyên khoa phẫu thuật tạo hình hoặc chuyên khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ hoặc chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ;

* Trưởng khoa khác không thuộc đối tượng cấp chứng chỉ hành nghề phải có bằng tốt nghiệp đại học với chuyên ngành phù hợp với công việc được giao và phải là người hành nghề cơ hữu tại bệnh viện.

(2) Các nhân sự khác làm việc trong bệnh viện nếu có thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh thì phải có chứng chỉ hành nghề và chỉ được thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi công việc được phân công.

(3) Kỹ thuật viên xét nghiệm:

Kỹ thuật viên xét nghiệm có trình độ đại học được đọc và ký kết quả xét nghiệm. Trường hợp bệnh viện không có bác sỹ chuyên khoa xét nghiệm hoặc kỹ thuật viên xét nghiệm có trình độ đại học thì bác sỹ chỉ định xét nghiệm đọc và ký kết quả xét nghiệm;

(4) Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh:

- Cử nhân X-Quang có trình độ đại học được đọc và mô tả hình ảnh chẩn đoán.

- Trường hợp bệnh viện không có bác sỹ chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh hoặc bác sỹ X-Quang thì bác sỹ chỉ định kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh đọc và ký kết quả chẩn đoán hình ảnh;

(5) Các đối tượng khác tham gia vào quá trình khám bệnh, chữa bệnh nhưng không cần phải cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh thì được phép thực hiện các hoạt động theo phân công của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện (kỹ sư vật lý y học, kỹ sư xạ trị, âm ngữ trị liệu, tâm lý trị liệu và các đối tượng khác), việc phân công phải phù hợp với văn bằng chuyên môn của người đó.

(6) Số lượng người hành nghề làm việc toàn thời gian (cơ hữu) trong từng khoa phải đạt tỷ lệ ít nhất là 50% trên tổng số người hành nghề trong khoa;

III. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA THẨM MỸ

Thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ được tiến hành theo các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ

Hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động bệnh viện;

- Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với bệnh viện tư nhân hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với bệnh viện có vốn đầu tư nước ngoài;

- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện; người phụ trách bộ phận chuyên môn của bệnh viện;

- Danh sách đăng ký người hành nghề tại bệnh viện (bao gồm đăng ký người hành nghề và người làm việc chuyên môn y tế tại cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề);

- Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức và nhân sự xin cấp giấy phép hoạt động bệnh viện theo Mẫu;

- Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của bệnh viện;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động theo Mẫu và phương án hoạt động ban đầu đối với bệnh viện;

- Bản sao hợp lệ hợp đồng vận chuyển người bệnh đối với bệnh viện, nhà hộ sinh không có phương tiện vận chuyển cấp cứu ngoài cơ sở;

- Danh mục chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đề xuất trên cơ sở danh mục chuyên môn kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;

- Đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh: Bản sao hợp lệ hợp đồng hỗ trợ chuyên môn với bệnh viện. Trong trường hợp có cung cấp dịch vụ vận chuyển người bệnh ra nước ngoài cần có bản sao hợp lệ hợp đồng vận chuyển người bệnh với công ty dịch vụ hàng không.

- Các tài liệu khác (nếu có).

Bước 2: Nộp hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ

Đơn vị xin cấp phép nộp hồ sơ đã chuẩn bị lên Cục quản lý khám, chữa bệnh. Cơ quan có thẩm quyền kiểm tra danh mục hồ sơ và các tài liệu kèm theo, tiếp nhận và gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ.

Bước 3: Thẩm định hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ

- Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ Y tế sẽ xem xét thẩm định hồ sơ và thẩm định tại cơ sở để cấp giấy phép hoạt động:

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Bộ Y tế phải có văn bản thông báo cho cơ sở xin cấp giấy phép hoàn chỉnh hồ sơ. Thời gian giải quyết thủ tục sẽ tính lại từ ngày nhận đủ hồ sơ bổ sung.

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ, Bộ Y tế thành lập đoàn thẩm định và tiến hành thẩm định tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để cấp giấy phép hoạt động bệnh viện.

- Trường hợp không cấp giấy phép hoạt động, Bộ Y tế phải có văn bản trả lời và nêu lý do.

Bước 4: Nhận kết quả

Đơn vị xin cấp phép nhận kết quả sau khi hoàn tất đầy đủ thủ tục là Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Trên đây là nội dung bài viết về Thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ. Trường hợp có bất kỳ vướng mắc nào liên quan đến vấn đề này xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Luật Thành Đô để được tư vấn và giải đáp.

Bài viết liên quan:

Bệnh viện chuyên khoa tai mũi họng: Tư vấn hồ sơ 2023

Bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ: Hồ sơ xin cấp phép 2023

Thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động bệnh viện chuyên khoa 2023

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN
Hotline: 0919 089 888
CÔNG TY LUẬT THÀNH ĐÔ
Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, phố Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (024) 3789 8686

Bình luận