Hồ sơ cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện đa khoa 2023

Để xin cấp giấy phép hoạt động bệnh viện đa khoa cần phải đáp ứng các điều kiện nhất định theo quy định của pháp luật đồng thời Quý khách hàng cần chuẩn bị đầy đủ thành phần hồ sơ để xin cấp phép hoạt động. Vậy để được cấp giấy phép hoạt động bệnh viện đa khoa cần chuẩn bị hồ sơ như thế nào? Bài viết dưới đây của Luật Thành Đô sẽ giúp Quý khách hàng nắm rõ về hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện đa khoa.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật Khám bệnh, Chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009;

- Nghị định 87/2011/NĐ-CP ngày 27/09/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật khám bệnh, chữa bệnh;

- Nghị định 109/2016/NĐ-CP quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

- Nghị định 155/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế

- Thông tư 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh;

- Thông tư 41/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y Tế sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2011/TT-BYT;

- Văn bản pháp luật có liên quan.

II. HỒ SƠ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

1. Thành phần hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động bệnh viện đa khoa 

Thành phần hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động bệnh viện đa khoa, Qúy khách hàng cần phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ xin cấp giấy phép bệnh viện đa khoa bao gồm:

(1) Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động; ( Mẫu 01 Phụ lục XI ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP);

(2) Quyết định thành lập hoặc văn bản có tên của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài (Bản sao hợp lệ);

(3) Chứng chỉ hành nghề của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; người phụ trách bộ phận chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Bản sao hợp lệ);

(4) Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (bao gồm đăng ký người hành nghề và người làm việc chuyên môn y tế tại cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề)  (Mẫu quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định Nghị định 109/2016/NĐ-CP);

(5) Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức và nhân sự của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; ( Mẫu 02 Phụ lục XI ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP);

(6) Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của một trong các hình thức tổ chức quy định tại Mục 1 Chương III Nghị định 109/2016/NĐ-CP (Bản sao hợp lệ);

(7) Điều lệ tổ chức và hoạt động đối với bệnh viện nhà nước thực hiện theo mẫu quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế; đối với bệnh viện tư nhân thực hiện; ( Mẫu 03 Phụ lục XI ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP);

(8) Tài liệu về phương án hoạt động ban đầu đối với bệnh viện (bản chính);

(9) Hợp đồng vận chuyển người bệnh đối với bệnh viện, nhà hộ sinh không có phương tiện vận chuyển cấp cứu ngoài cơ sở (Bản sao hợp lệ);

(10) Danh mục chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đề xuất trên cơ sở danh mục chuyên môn kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành (Bản chính);

(11) Hợp đồng hỗ trợ chuyên môn với bệnh viện đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh. Trong trường hợp có cung cấp dịch vụ vận chuyển người bệnh ra nước ngoài cần có bản sao hợp lệ hợp đồng vận chuyển người bệnh với công ty dịch vụ hàng không (Bản sao hợp lệ);

(12) Tài liệu khác (nếu có).

2. Các biểu mẫu trong hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động bệnh viện đa khoa

2.1. Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động Bệnh viện đa khoa

Theo mẫu số 01 Phụ lục XI kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP: Tải biểu mẫu tại đây

2.2. Mẫu danh sách đăng ký người hành nghề tại bệnh viện đa khoa

Mẫu tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP): Tải biểu mẫu tại đây

2.3. Mẫu bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức và nhân sự của bệnh viện đa khoa

Mẫu 02 Phụ lục XI ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP: Tải biểu mẫu tại đây

2.4. Mẫu Điều lệ tổ chức và hoạt động của bệnh viện tư nhân

Mẫu 03 Phụ lục XI kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP: Tải biểu mẫu tại đây

Trên đây là bài viết của Luật Thành Đô về Hồ sơ xin cấp phép hoạt động bệnh viện đa khoa theo các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành. Luật Thành Đô là đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động xin cấp giấy phép hoạt động cho các cơ sở khám, chữa bệnh. Với đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm, uy tín, Chúng tôi tin tưởng sẽ làm hài lòng Qúy khách.

Bài viết liên quan:

Giấy phép hoạt động bệnh viện chuyên khoa ung bướu: Tư vấn thủ tục 2023

Giấy phép hoạt động bệnh viện đa khoa: Tư vấn chi tiết 2023

Điều kiện xin cấp giấy phép hoạt động bệnh viện đa khoa 2023

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận