Điều kiện xin cấp giấy phép hoạt động bệnh viện chuyên khoa 2023

Khám bệnh, chữa bệnh là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, để được thực hiện hoạt động này doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện xin cấp giấy phép hoạt động bệnh viện chuyên khoa hoặc điều kiện xin cấp giấy phép hoạt động bệnh viện chuyên khoa do pháp luật quy định và phải được cấp Giấy phép tương ứng. Để đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của người dân hiện nay các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam được tổ chức thành hệ thống từ tuyến trung ương đến địa phương. Hệ thống này không chỉ bao gồm bệnh viện của nhà nước mà bao gồm cả những bệnh viện tư nhân do các nhà đầu tư cũng thành lập.

Trong quá trình tư vấn cho các khách hàng có nhu cầu thành lập bệnh viện, Công ty Luật Thành Đô đã nhận được nhiều yêu cầu tư vấn liên quan đến điều kiện Cấp giấy phép hoạt động bệnh viện chuyên khoa. Trong bài viết này, Luật Thành Đô sẽ tư vấn chi tiết Điều kiện xin cấp giấy phép hoạt động bệnh viện chuyên khoa để Quý khách hàng tham khảo.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;

Nghị định 109/2016/NĐ-CP Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

Nghị định 155/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ y tế;

II. ĐIỀU KIỆN XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA

Để được cấp giấy phép hoạt động bệnh viện chuyên khoa, doanh nghiệp phải đáp ứng điều kiện đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gồm:

- Quy mô.

- Cơ sở vật chất.

- Trang thiết bị y tế phục vụ hoạt động chuyên môn.

- Cơ cấu tổ chức.

- Về nhân lực.

Theo đó, doanh nghiệp xin cấp Giấy phép hoạt động bệnh viện chuyên khoa phải đáp ứng các điều kiện cụ thể như sau:

2.1. Điều kiện về quy mô của bệnh viện chuyên khoa

Theo quy định pháp luật hiện hành, quy mô của bệnh viện được phân chia theo số giường bệnh. Các bệnh viện chuyên khoa phải đáp ứng điều kiện về quy mô ít nhất 20 giường bệnh. Đối với bệnh viện chuyên khoa mắt, tâm thần phải có ít nhất là 10 giường bệnh.

2.2. Điều kiện về cơ sở vật chất bệnh viện chuyên khoa

Bệnh viện chuyên khoa phải có địa điểm hoạt động cố định (trừ trường hợp tổ chức khám bệnh, chữa bệnh lưu động); Phải đảm bảo các điều kiện về an toàn bức xạ và đảm bảo các kiều kiện về phòng cháy chữa cháy theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, đảm bảo xử lý tiệt trùng dụng cụ y tế sử dụng lại (Có khu vực xử lý riêng hoặc ký hợp đồng với cơ sở y tế khác để xử lý). Bện cạnh đó, bệnh viện chuyên khoa phải được thiết kế, xây dựng phù hợp với quy mô tương ứng:

Thứ nhất, Bệnh viện chuyên khoa phải được bố trí các khoa, phòng, hành lang đảm bảo hoạt động chuyên môn theo mô hình tập trung, liên hoàn, khép kín trong phạm vi khuôn viên của bệnh viện đó;

Thứ hai, Bệnh viện phải đảm bảo diện tích sàn xây dựng ít nhất là 50 m2/giường bệnh trở lên; chiều rộng mặt trước (mặt tiền) bệnh viện phải đạt tối thiểu là 10 m;

Thứ ba, Có máy phát điện dự phòng;

Thứ tư,  Bảo đảm các điều kiện về xử lý chất thải y tế

2.3. Điều kiện về trang thiết bị y tế của bệnh viện chuyên khoa

- Bệnh viện chuyên khoa phải có đủ thiết bị, dụng cụ y tế phù hợp với phạm vi hoạt động của bệnh viện.

- Có đủ phương tiện công nghệ thông tin, viễn thông nếu có phòng tư vấn sức khỏe qua các phương tiện công nghệ thông tin, viễn thông.

- Bệnh viện phải có đủ phương tiện vận chuyển cấp cứu trong và ngoài bệnh viện.

Lưu ý: Đối với trường hợp không có phương tiện cấp cứu ngoài bệnh viện, để đáp ứng điều kiện về trang thiết bị y tế thì bệnh viện phải có hợp đồng với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động và có phạm vi hoạt động chuyên môn về cung cấp dịch vụ cấp cứu hỗ trợ vận chuyển người bệnh.

2.4. Điều kiện về cơ cấu tổ chức của bệnh viện chuyên khoa

Thứ nhất, Về các khoa khám bệnh: Bệnh viện chuyên khoa phải đáp ứng điều kiện có ít nhất một khoa lâm sàng phù hợp với bệnh viện chuyên khoa.

Thứ hai, Về khoa khám bệnh: Bệnh viện phải bố trí nơi tiếp đón người bệnh, phòng cấp cứu, lưu bệnh, phòng khám, phòng tiểu phẫu (nếu thực hiện tiểu phẫu).

Thứ ba, Về khoa cận lâm sàng:  Bệnh viện phải có tối thiểu một phòng xét nghiệm và một phòng chẩn đoán hình ảnh.

Lưu ý: Đối với bệnh viện chuyên khoa mắt nếu không có bộ phận chẩn đoán hình ảnh thì phải có hợp đồng hỗ trợ chuyên môn với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động có bộ phận chẩn đoán hình ảnh theo quy định pháp luật.

Thứ tư, Có khoa dược và các khoa, phòng chuyên môn khác trong bệnh viện phải phù hợp với quy mô, chức năng nhiệm vụ.

Lưu ý: Ngoài ra, bệnh viện phải có các phòng, bộ phận để thực hiện các chức năng về kế hoạch tổng hợp, tổ chức nhân sự, quản lý chất lượng, điều dưỡng, tài chính kế toán và các chức năng cần thiết khác để đảm bảo Bệnh viện có thể vận hành theo các quy định pháp luật có liên quan.

2.5. Điều kiện về Nhân sự của Bệnh viện chuyên khoa

Doanh nghiệp xin Giấy phép hoạt động bệnh viện chuyên khoa phải đáp ứng điều kiện về nhân sự như sau:

- Thứ nhất, Về số lượng nhân sự cơ hữu: Nhân sự cơ hữu trong từng khoa phải đạt tỷ lệ ít nhất là 50% trên tổng số người hành nghề trong khoa;

- Thứ hai, Về người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật: Bệnh viện chuyên khoa phải có một người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật.

+ Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện chuyên khoa phải là bác sỹ có chứng chỉ hành nghề có phạm vi hoạt động chuyên môn phù hợp phạm vi hoạt động chuyên môn của chuyên khoa dự kiến hoạt động và phải là người hành nghề cơ hữu tại bệnh viện chuyên khoa;

+ Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện chuyên khoa phải có thời gian hành nghề khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 36 tháng sau khi được cấp chứng chỉ hành nghề hoặc có thời gian trực tiếp tham gia khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 54 tháng.

- Thứ ba, Về trưởng khoa chuyên môn: Trưởng khoa chuyên môn của bệnh viện chuyên khoa phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp với chuyên khoa mà mình phụ trách và phải là nhân sự cơ hữu của Bệnh viện.

- Thứ tư, Về trưởng khoa không thuộc đối tượng cấp chứng chỉ hành nghề: Trưởng khoa không thuộc đối tượng cấp chứng chỉ hành nghề phải có bằng tốt nghiệp đại học với chuyên ngành phù hợp với công việc được giao và phải là người hành nghề cơ hữu tại bệnh viện.

Các bài viết khác cùng chuyên mục: Tư vấn giấy phép

Trên đây là tư vấn của Công ty Luật Thành Đô về Điều kiện xin cấp giấy phép hoạt động bệnh viện chuyên khoa. Nếu còn thắc mắc cần được giải đáp hay có nhu cầu liên hệ Luật sư tư vấn chi tiết về Hồ sơ, thủ tục và Điều kiện xin cấp giấy phép hoạt động chuyên khoa vui lòng liên hệ Luật Thành Đô qua Hotline: 0919 089 888.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận