Điều chỉnh ngành nghề đầu tư trên giấy phép đầu tư

Quý bạn đọc là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đang có nhu cầu bổ sung, thay đổi hay rút bỏ ngành nghề kinh doanh? Để bổ sung ngành nghề cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài, quý bạn đọc cần phải thực hiện các thủ tục tại Phòng đăng ký kinh doanh và Cơ quan quản lý đầu tư. Trong phạm vị bài viết này, Luật Thành Đô gửi tới Quý khách hàng Thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Đối với thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh trên chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tham khảo bài viết Thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh.

Điều chỉnh ngành nghề đầu tư trên giấy phép đầu tư

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13;

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP của chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư;

II. HỒ SƠ ĐIỀU CHỈNH NGÀNH NGHỀ ĐẦU TƯ TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

2.1. Hồ sơ điều chỉnh ngành nghề trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Quý khách hàng cần chuẩn bị hồ sơ điều chỉnh ngành nghề trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

(1) Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;

(2) Quyết định bản chính và Biên bản họp bản sao của Chủ sở hữu đối với Công ty một thành viên/Hội đồng thành viên đối với Công ty 2 thành viên/Đại hội đồng cổ đông đối với công ty Cổ phần;

Lưu ý: Quyết định phải ghi rõ nội dung được điều chỉnh trong Điều lệ công ty;

(3) Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của doanh nghiệp, Chủ trương đầu tư (nếu có);

(4) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

(5) Bản giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (Danh mục ngành nghề có điều kiện quy định tại Phụ lục 4 Luật đầu tư năm 2014);

(6) Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh;

2.2. Một số lưu ý đối với nhà đầu tư thực hiện điều chỉnh ngành nghề đầu tư

Khi thực hiện thủ tục điều chỉnh ngành nghề đầu tư trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư cần lưu ý một số quy định nhằm thực hiện việc điều chỉnh một cách nhanh chóng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Thứ nhất, điều kiện đầu tư được quy định tại các luật chuyên ngành của Nhà nước Việt Nam và các cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Nhà đầu tư có thể tham khảo tại Biểu cam kết thương mại dịch vụ của Việt Nam trong WTO; tra cứu hệ thống CPC tại trang web của Liên hiệp quốc

(http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?cl=9&lg=1) và tra cứu mã ngành nghề kinh tế Việt Nam tại Quyết định 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ hai, Trường hợp ngành kinh doanh và mục tiêu hoạt động đề nghị bổ sung theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định thì doanh nghiệp phải làm hồ sơ điều chỉnh tăng vốn (nếu chưa đáp ứng) khi bổ sung ngành nghề.

Ví dụ: Bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản có vốn pháp định 20 tỷ thì doanh nghiệp phải làm thủ tục tăng vốn trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đồng thời khi bổ sung ngành nghề.

2.3. Thời gian thực hiện

Đối với thủ tục bổ sung ngành nghề trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: 10-15 ngày làm việc

Đối với thủ tục bổ sung ngành nghề trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 03 ngày làm việc.

Lưu ý:

- Thời gian trên được tính kể từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Thời gian trên không bao gồm thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2.4. Thẩm quyền thực hiện thủ tục

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là Phòng kinh tế đối ngoại – Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính;

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục điều chỉnh giấy đăng ký doanh nghiệp là Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính;

Xem thêm: Tư vấn thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Trên đây là toàn bộ tư vấn về thủ tục Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với doanh nghiệp có vốn nước ngoài thực hiện hoạt động điều chỉnh ngành nghề.

Trong trường hợp cần tư vấn chi tiết hơn, quý khách hàng vui lòng liên hệ tới hotline 0919 089 888 – Luật sư Lâm Sơn để được tư vấn nhanh chóng và chi tiết.

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN
Hotline: 0919 089 888
CÔNG TY LUẬT THÀNH ĐÔ
Trụ sở chính: Lô 03 - Khu B3 - Shophouse 24h - Đường Tố Hữu - Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (024) 3789 8686

Bình luận