Hết hạn giấy phép đầu tư không điều chỉnh có bị xử phạt không?

Thời hạn và gia hạn giấy phép đầu tư là một trong những vấn đề được rất nhiều nhà đầu tư hiện nay quan tâm bởi lẽ nhiều trường hợp đã hết thời hạn thực hiện dự án nhưng nhà đầu tư vẫn có nhu cầu thực hiện dự án. Những câu hỏi mà nhà đầu tư quan tâm và đề nghị Luật Thành Đô tư vấn đó là: hết hạn giấy phép đầu tư có được tiếp tục thực hiện dự án không? Cần phải thực hiện thủ tục gì khi hết hạn giấy phép? Nếu hết hạn giấy phép đầu tư không điều chỉnh có bị xử phạt không?

Với kinh nghiệm hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp nói chung và tư vấn đầu tư nói riêng, Luật Thành Đô trân trọng gửi tới các nhà đầu tư bài viết mang chủ đề “Hết hạn giấy phép đầu tư không điều chỉnh có bị xử phạt không?” để giải đáp những thắc mắc xung quanh vấn đề này.

Hết hạn giấy phép đầu tư không điều chỉnh có bị xử phạt không?

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật đầu tư số 61/2020/QH14;

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

- Nghị định số 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư;

- Các văn bản pháp luật có liên quan khác.

Các bài viết liên quan:

>> Điều kiện gia hạn giấy phép đầu tư

>> Hồ sơ gia hạn giấy phép đầu tư

>> Thủ tục gia hạn giấy phép đầu tư

II. HẾT HẠN GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ KHÔNG ĐIỀU CHỈNH CÓ BỊ XỬ PHẠT KHÔNG?

2.1. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư

Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư được quy định tại Điều 44 Luật đầu tư 2020 như sau:

- Đối với dự án đầu tư trong khu kinh tế: Thời hạn hoạt động không quá 70 năm.

- Đối với dự án đầu tư ngoài khu kinh tế: Thời hạn hoạt động không quá 50 năm. Dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc dự án đầu tư có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm thì thời hạn hoạt động của dự án đầu tư có thể dài hơn nhưng không quá 70 năm.

Lưu ý: Đối với dự án đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng nhà đầu tư chậm được bàn giao đất thì thời gian Nhà nước chậm bàn giao đất không tính vào thời hạn hoạt động, tiến độ thực hiện của dự án đầu tư.

2.2. Hết hạn giấy phép đầu tư không điều chỉnh có bị xử phạt không?

Nhà đầu tư chỉ được phép thực hiện hoạt động đầu tư theo đúng thời hạn hoạt động của dự án đầu tư ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Khi đã hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư (hết hạn giấy phép đầu tư) nhà đầu tư phải chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư và nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp.

Trường hợp đã hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư (hết hạn giấy phép đầu tư) mà nhà đầu tư có nhu cầu tiếp tục thực hiện dự án đầu tư thì có thể xin gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư và phải đáp ứng tất cả các điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tuy nhiên, nếu hết hạn giấy phép đầu tư, nhà đầu tư tiếp tục thực hiện dự án mà không thực hiện thủ tục điều chỉnh, gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư thì sẽ bị xử phạt theo quy định tại điều 13 Nghị định 50/2016/NĐ-CP với mức phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng do “Không thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự án đầu tư, thủ tục thanh lý dự án đầu tư” và bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là “Buộc thông báo cho cơ quan đăng ký đầu tư”.

III. GIA HẠN THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN

3.1. Điều kiện gia hạn thời hạn hoạt động của dự án

Trừ hai trường hợp: (i) Dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên; Dự án đầu tư thuộc trường hợp nhà đầu tư phải chuyển giao không bồi hoàn tài sản cho Nhà nước Việt Nam hoặc bên Việt Nam, khi hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư mà nhà đầu tư có nhu cầu tiếp tục thực hiện dự án đầu tư thì có thể được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư xem xét, quyết định gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đó nếu đáp ứng các điều kiện sau:

- Phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và quy hoạch đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (nếu có); phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển đô thị, chương trình kế hoạch phát triển nhà ở (đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị);

- Đáp ứng điều kiện giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai (đối với trường hợp đề nghị gia hạn sử dụng đất).

Lưu ý: Thời hạn được gia hạn hoạt động của dự án đầu tư không quá thời hạn tối đa nêu tại mục 2.1.

3.2. Thủ tục gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư

3.2.1. Hồ sơ gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư

Hồ sơ gồm:

- Văn bản đề nghị gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư;

- Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư;

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

- Quyết định chấp thuận nhà đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;

- Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

3.2.2. Thủ tục gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư

Bước 1. Nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ nêu tại mục 3.2.1 cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoặc Cơ quan đăng ký đầu tư tương ứng với thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

Bước 2. Xét duyệt hồ sơ

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ cho cơ quan quản lý đất đai và các cơ quan có liên quan để lấy ý kiến về việc đáp ứng điều kiện nêu tại mục 3.1.

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về việc đáp ứng điều kiện nêu tại mục 3.1.

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư xem xét điều kiện gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư nêu tại mục 3.1 để lập báo cáo thẩm định trình cơ quan chấp thuận chủ trương đầu tư.

Bước 3. Quyết định gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư, cơ quan chấp thuận chủ trương đầu tư quyết định gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.

3.2.3. Thủ tục gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư đối với dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư

Bước 1. Nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ nêu tại mục 3.2.1 cho Cơ quan đăng ký đầu tư.

Bước 2. Xét duyệt hồ sơ

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ cho cơ quan quản lý đất đai và các cơ quan có liên quan để lấy ý kiến về việc đáp ứng điều kiện nêu tại mục 3.1.

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về việc đáp ứng điều kiện nêu tại mục 3.1.

Bước 3. Quyết định gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của cơ quan quản lý đất đai và các cơ quan có liên quan, Cơ quan đăng ký đầu tư xem xét điều kiện gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư và quyết định gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.

Lưu ý:

- Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất, trong thời hạn tối thiểu 06 tháng trước khi hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.

- Nhà đầu tư có thể thực hiện song song thủ tục điều chỉnh các nội dung khác trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Hết hạn giấy phép đầu tư không điều chỉnh có bị xử phạt không?

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Luật Thành Đô về vấn đề “Hết hạn giấy phép đầu tư không điều chỉnh có bị xử phạt không?”. Nếu các nhà đầu tư có bất kỳ vướng mắc nào liên quan đến vấn đề này vui lòng liên hệ trực tiếp với Luật Thành Đô qua hotline 0919 089 888 để được tư vấn và giải đáp kịp thời tránh hậu quả bất lợi khi hết hạn giấy phép đầu tư mà vẫn thực hiện dự án.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận