Hồ sơ chia tách dự án đầu tư

Chia tách dự án đầu tư là một trong những hình thức điều chỉnh dự án đầu tư mà các nhà đầu tư hiện nay đang thực hiện khá phổ biến. Tuy nhiên không phải nhà đầu tư nào cũng nắm rõ được hồ sơ chia tách dự án đầu tư cũng như các điều kiện để thực hiện việc chia tách dự án đầu tư.

Với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp nói chung và tư vấn đầu tư nói riêng, Luật Thành Đô trân trọng gửi tới Quý bạn đọc và các nhà đầu tư nội dung tư vấn hướng về “Hồ sơ chia tách dự án đầu tư” phù hợp với quy định của pháp luật.

Hồ sơ chia tách dự án đầu tư

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật đầu tư số 61/2020/QH14;

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

- Nghị định số 29/2021/NĐ-CP Quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư;

- Các văn bản pháp luật có liên quan khác.

Xem thêm:

>> Thủ tục chia, tách dự án đầu tư

>> Điều kiện chia tách dự án đầu tư

>> Thủ tục chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp

II. ĐIỀU KIỆN CHIA TÁCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Theo quy định tại điều 50 Nghị định 31/2021/NĐ-CP, nhà đầu tư có quyền điều chỉnh dự án đầu tư theo hình thức chia, tách dự án đầu tư đang thực hiện của nhà đầu tư đó (sau đây gọi là dự án được chia, tách) thành hai hoặc một số dự án.

Việc chia, tách dự án đầu tư thành thành hai hoặc một số dự án phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Các điều kiện sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, điều kiện đầu tư kinh doanh (nếu có) và điều kiện khác theo quy định của pháp luật;

- Không được thay đổi điều kiện của nhà đầu tư (nếu có) tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước khi thực hiện việc chia, tách dự án đầu tư.

III. HỒ SƠ CHIA TÁCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

3.1. Hồ sơ chia tách dự án đầu tư

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (nêu rõ điều chỉnh theo hình thức chia tách dự án đầu tư);

- Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm chia, tách dự án đầu tư;

- Quyết định của nhà đầu tư về việc chia, tách dự án đầu tư hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương;

- Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư:

+ Số định danh cá nhân đối với cá nhân là công dân Việt Nam hoặc bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân, hộ chiếu còn hiệu lực, các giấy tờ chứng thực cá nhân khác đối với cá nhân;

+ Bản sao hợp lệ một trong các loại giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận thành lập, Quyết định thành lập hoặc các tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương đối với tổ chức.

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu có);

- Bản sao Quyết định chấp thuận nhà đầu tư (nếu có);

- Văn bản giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung sau (nếu có):

+ Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

+ Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

+ Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;

+ Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;

+ Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

3.2. Số lượng hồ sơ chia tách dự án đầu tư cần chuẩn bị để thực hiện thủ tục chia tách dự án đầu tư

- Đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương của Thủ tướng Chính phủ: nhà đầu tư chuẩn bị 08 bộ hồ sơ nộp cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương của UBND cấp tỉnh hoặc Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế: nhà đầu tư chuẩn bị 04 bộ hồ sơ nộp cho Cơ quan đăng ký đầu tư.

- Đối với dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng không thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư: nhà đầu tư chuẩn bị 01 bộ hồ sơ nộp cho Cơ quan đăng ký đầu tư.

Hồ sơ chia tách dự án đầu tư

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Luật Thành Đô về vấn đề liên quan đến hồ sơ chia tách dự án đầu tư. Nếu Quý bạn đọc có bất kỳ vướng mắc nào liên quan đến vấn đề này hoặc các nhà đầu tư có nhu cầu được hỗ trợ thực hiện thủ tục chia tách dự án đầu tư vui lòng liên hệ với Luật Thành Đô để được tư vấn và hỗ trợ tận tâm nhất.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận