Hồ sơ chuyển nhượng một phần dự án đầu tư

Chuyển nhượng một phần dự án đầu tư là việc nhà đầu tư thực hiện chuyển nhượng phần vốn đầu tư của mình cho một hoặc một vài nhà đầu tư khác đồng thời làm tăng số lượng nhà đầu tư cùng thực hiện dự án đầu tư. Để nhà đầu tư có thể hiểu rõ hơn về hồ sơ chuyển nhượng một phần dự án đầu tư, Luật Thành Đô xin giới thiệu bài viết Hồ sơ chuyển nhượng một phần dự án đầu tư.

Hồ sơ chuyển nhượng một phần dự án đầu tư

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ                                           

- Luật đầu tư số 61/2020/QH14;

- Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư;

- Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Xem thêm tin liên quan:

>> Điều kiện chuyển nhượng một phần dự án đầu tư

>> Thủ tục chuyển nhượng một phần dự án đầu tư

>> Chuyển nhượng dự án đầu tư có thuê đất của nhà nước

II. ĐIỀU KIỆN CHUYỂN NHƯỢNG MỘT PHẦN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Theo khoản 1 điều 46 Luật đầu tư quy định điều kiện chuyển nhượng một phần dự án đầu tư như sau:

Điều 46. Chuyển nhượng dự án đầu tư

1. Nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư cho nhà đầu tư khác khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Dự án đầu tư hoặc phần dự án đầu tư chuyển nhượng không bị chấm dứt hoạt động theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 48 của Luật này;

b) Nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án đầu tư, một phần dự án đầu tư phải đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 24 của Luật này;

c) Điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

d) Điều kiện theo quy định của pháp luật về nhà ở, pháp luật về kinh doanh bất động sản trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án bất động sản;

đ) Điều kiện quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc theo quy định khác của pháp luật có liên quan (nếu có);

e) Khi chuyển nhượng dự án đầu tư, ngoài việc thực hiện theo quy định tại Điều này, doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp trước khi thực hiện việc điều chỉnh dự án đầu tư.

Theo quy định này, khi chuyển nhượng một phần dự án đầu tư, nhà đầu tư cần phải đáp ứng các điều kiện cần thiết như sau:

- Dự án đầu tư không bị chấm dứt hoạt động;

- Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định khi đầu tư vào Việt Nam;

- Đáp ứng điều kiện cụ thể quy định tại pháp luật chuyên ngành khác như luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản;

- Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư, Chấp thuận chủ trương đầu tư.

III. HỒ SƠ CHUYỂN NHƯỢNG MỘT PHẦN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Khoản 5 điều 48 Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định hồ sơ chuyển nhượng một phần dự án đầu tư gồm các thành phần sau đây:

(1) Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

(2) Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm chuyển nhượng;

(3) Hợp đồng hoặc hợp đồng nguyên tắc về việc chuyển nhượng dự án đầu tư;

(4) Bản sao các văn bản về tư cách pháp lý của nhà đầu tư chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng (đăng ký kinh doanh, căn cước công dân/hộ chiếu/chứng minh nhân dân;...);

(5) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

(6) Bản sao Hợp đồng BCC (trường hợp dự án theo hình thức Hợp đồng BCC);

(7) Bản sao một trong các tài liệu sau của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất hoặc báo cáo kiểm toán vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư, cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ, cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư, tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

(8) Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục.

Hồ sơ chuyển nhượng một phần dự án đầu tư

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Thành Đô về hồ sơ chuyển nhượng một phần dự án đầu tư. Nếu Quý độc giả còn có bất cứ vướng mắc nào liên quan, vui lòng liên hệ Công ty Luật Thành Đô qua hotline 0919 089 888 để được tư vấn và giải đáp chi tiết.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận