Hồ sơ điều chỉnh địa điểm dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư

Địa điểm đầu tư là nơi thực hiện dự án đầu tư của nhà đầu tư, địa điểm đầu tư phải được ghi cụ thể trên giấy phép đầu tư, khi nhà đầu tư có nhu cầu điều chỉnh địa điểm đầu tư thì cần thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy phép đầu tư. Để nhà đầu tư có thể hiểu rõ hơn về quy định này, Luật Thành Đô xin giới thiệu bài viết Hồ sơ điều chỉnh địa điểm dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật đầu tư số 61/2020/QH14;

- Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư;

- Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Hồ sơ điều chỉnh địa điểm dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư

II. ĐIỀU KIỆN ĐIỀU CHỈNH ĐỊA ĐIỂM DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Căn cứ khoản 3 điều 41 Luật đầu tư quy định:

3. Nhà đầu tư có dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Thay đổi mục tiêu đã được quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư; bổ sung mục tiêu thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư;

b) Thay đổi quy mô diện tích đất sử dụng trên 10% hoặc trên 30 ha, thay đổi địa điểm đầu tư;

c) Thay đổi tổng vốn đầu tư từ 20% trở lên làm thay đổi quy mô dự án đầu tư;

d) Kéo dài tiến độ thực hiện dự án đầu tư mà tổng thời gian đầu tư dự án vượt quá 12 tháng so với tiến độ thực hiện dự án đầu tư quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu;

đ) Điều chỉnh thời hạn hoạt động của dự án đầu tư;

e) Thay đổi công nghệ đã được thẩm định, lấy ý kiến trong quá trình chấp thuận chủ trương đầu tư;

g) Thay đổi nhà đầu tư của dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư trước khi dự án khai thác, vận hành hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có).

Theo đó, nhà đầu tư khi điều chỉnh địa điểm dự án đầu tư thì phải thực hiện thủ tục điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư trước rồi mới điều chỉnh giấy phép đầu tư.

III. HỒ SƠ ĐIỀU CHỈNH ĐỊA ĐIỂM DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Về hồ sơ điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, mặc dù có sự khác nhau về mặt thẩm quyền nhưng nhìn chung hồ sơ điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính Phủ, của Ủy ban nhân dân tỉnh hay của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế đều giống nhau và gồm các thành phần sau đây:

(1) Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

(2) Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

(3) Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án;

(4) Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh địa điểm đầu tư của nhà đầu tư (hợp đồng thuê địa điểm, bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,...);

(5) Bản sao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

(6) Văn bản ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục trong trường hợp nhà đầu tư không trực tiếp nộp hồ sơ.

IV. TRÌNH TỰ THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA ĐIỂM DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Thủ tục điều chỉnh địa điểm dự án đầu tư có sự khác nhau đối với từng cơ quan có thẩm quyền giải quyết, cụ thể như sau:

4.1. Trình tự điều chỉnh địa điểm dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính Phủ

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để lấy ý kiến về những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư;

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung điều chỉnh dự án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó;

- Trong thời hạn 35 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định các nội dung điều chỉnh dự án đầu tư để trình Thủ tướng Chính phủ;

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư được gửi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư và nhà đầu tư, các bộ, cơ quan có liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư, cơ quan chấp thuận nhà đầu tư (nếu có).

4.2. Trình tự điều chỉnh địa điểm dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để lấy ý kiến về những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư;

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung điều chỉnh dự án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó;

- Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo thẩm định các nội dung điều chỉnh dự án đầu tư để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định của Cơ quan đăng ký đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.

4.3. Trình tự điều chỉnh địa điểm dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính Phủ

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư;

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung điều chỉnh dự án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó;

- Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Sau khi được cấp điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư cần liên hệ với Cơ quan đăng ký đầu tư để được điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

Hồ sơ điều chỉnh địa điểm dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Thành Đô về hồ sơ điều chỉnh địa điểm dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư. Nếu Quý độc giả còn có bất cứ vướng mắc nào liên quan, vui lòng liên hệ Công ty Luật Thành Đô để được tư vấn và giải đáp chi tiết.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận