Hồ sơ điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư, mục tiêu hoạt động

Trong hoạt động kinh doanh, nhà đầu tư có thể tự quyết định tiến độ thực hiện dự án hay thay đổi mục tiêu dự án của mình. Và khi có sự điều chỉnh về tiến độ thực hiện dự án, nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Luật Thành Đô xin đưa ra hướng dẫn liên quan đến thành phần hồ sơ điều chỉnh qua bài viết Hồ sơ điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư, mục tiêu hoạt động.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật đầu tư số 61/2020/QH14;

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 về đăng ký doanh nghiệp;

- Văn bản pháp lý khác có liên quan.

Hồ sơ điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư, mục tiêu hoạt động

II. HỒ SƠ ĐIỀU CHỈNH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ, MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG

2.1. Thành phần hồ sơ điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư, mục tiêu hoạt động

Hồ sơ điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư, mục tiêu hoạt động của dự án bao gồm các tài liệu sau:

(1) Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

(2) Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

(3) Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức;

(4) Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư, mục tiêu hoạt động.

Lưu ý: Nhà đầu tư cần chứng minh được tính thiết yếu của việc cần thay đổi cũng như tính khả thi của dự án sau khi thay đổi mục tiêu.

(5) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

(6) Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

(7) Văn bản ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục;

(8) Tài liệu khác có liên quan (nếu có).

2.2. Số lượng hồ sơ hồ sơ điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư, mục tiêu hoạt động

- 01 bộ hồ sơ nếu thuộc dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương

- 04 bộ hồ sơ nếu thuộc diện có chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban quản lý khu công nghiệp

- 04 bộ hồ sơ nếu thuộc diện có chấp thuận chủ trương của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

- 08 bộ hồ sơ nếu thuộc diện chấp thuận chủ trương của Thủ tướng Chính phủ

III. THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ, MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ như trên, nhà đầu tư cần tiến hành nộp lên cơ quan có thẩm quyền để điều chỉnh dự án đầu tư trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo các bước sau đây:

(1) Đối với dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan quản lý đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã điều chỉnh cho nhà đầu tư hoặc yêu cầu nhà đầu tư bổ sung, giải trình thêm về hồ sơ điều chỉnh hoặc từ chối điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư kèm theo văn bản nêu rõ lý do từ chối cho nhà đầu tư nắm được.

(2) Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư

- Cơ quan đăng ký đầu tư thẩm định hồ sơ trong thời hạn 58 ngày làm việc trong trường hợp dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Thủ tướng chính phủ

- Cơ quan đăng ký đầu tư thẩm định hồ sơ trong thời hạn 50 ngày làm việc trong trường hợp dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

- Cơ quan đăng ký đầu tư thẩm định hồ sơ trong thời hạn 43 ngày làm việc trong trường hợp dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao.

Sau 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư thì Cơ quan đăng ký đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) cho nhà đầu tư

Lưu ý: Đối với dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư không được điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư quá 24 tháng so với tiến độ thực hiện dự án đầu tư quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu, trừ một trong các trường hợp sau đây:

- Để khắc phục hậu quả trong trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật về dân sự và pháp luật về đất đai;

- Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư do nhà đầu tư chậm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;

- Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước hoặc cơ quan nhà nước chậm thực hiện thủ tục hành chính;

- Điều chỉnh dự án đầu tư do cơ quan nhà nước thay đổi quy hoạch;

- Thay đổi mục tiêu đã được quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư; bổ sung mục tiêu thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư;

- Tăng tổng vốn đầu tư từ 20% trở lên làm thay đổi quy mô dự án đầu tư.

Hồ sơ điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư, mục tiêu hoạt độngTrên đây là tư vấn của Luật Thành Đô liên quan đến Hồ sơ điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư, mục tiêu hoạt động. Nếu quý khách hàng có bất kỳ vướng mắc nào, vui lòng liên hệ Luật Thành Đô để được hỗ trợ tư vấn, giải đáp chi tiết.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận

Immuffbug

Immuffbug - 12/05/2022 07:44:07

4 A recent study using Humana claims data examined 326, 485 women with breast cancer and found a 12 relative dementia risk reduction in adjusted models overnight cialis delivery

othemia

othemia - 10/07/2022 02:49:00

RamГ­rez de Molina, A lasix 500 mg price In the first type, glucocorticoids are given as monotherapy and compared to other endocrine therapies given as monotherapy

Fooseta

Fooseta - 08/21/2022 16:13:14

Dutasteride Vs Finasteride 2014 stromectol and alcohol subpatellar

impeflede

impeflede - 04/09/2022 02:18:26

You can spread the hepatitis B virus to other people even if you have no symptoms. Mlxbag [url=https://bestadalafil.com/]Cialis[/url] cialis no prescription Efxdxf Wzwlio https://bestadalafil.com/ - canadian pharmacy cialis

Bình luận