Hồ sơ góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế

Đối với nhà đầu tư nước ngoài, trong một số trường hợp khi thực hiện góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế. Vì vậy, việc chuẩn bị một bộ hồ sơ góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế phù hợp với quy định của pháp luật là điều hết sức quan trọng.

Luật Thành Đô xin trân trọng gửi tới bài viết về Hồ sơ góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế nhằm tư vấn và hỗ trợ Quý khách hàng trong việc chuẩn bị một bộ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật đầu tư số 61/2020/QH14;

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

- Các văn bản pháp luật có liên quan khác.

Hồ sơ góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế

II. HỒ SƠ GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN, PHẦN VỐN GÓP VÀO TỔ CHỨC KINH TẾ

Thành phần hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp gồm:

(1) Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp gồm những nội dung:

+ Thông tin về đăng ký doanh nghiệp của tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp;

+ Ngành, nghề kinh doanh;

+ Danh sách cổ đông sáng lập, danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (nếu có);

+ Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trước và sau khi góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế;

+ Giá trị giao dịch của hợp đồng góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp;

+ Thông tin về dự án đầu tư của tổ chức kinh tế (nếu có);

(2) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân, tổ chức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp;

(3) Văn bản thỏa thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp giữa nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế nhận góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp;

(4) Văn bản kê khai (kèm theo bản sao) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế nhận vốn góp, cổ phần, phần vốn góp vào nhà đầu tư nước ngoài (đối với trường hợp phải bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định; tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai về điều kiện nhận quyền sử dụng đất, điều kiện sử dụng đất tại đảo, xã, phường, thị trấn biên giới, xã, phường, thị trấn ven biển).

(5) Văn bản ủy quyền cho cá nhân/ Hợp đồng dịch vụ giữa Nhà đầu tư với đơn vị hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào tổ chức kinh tế.

III. ĐIỀU KIỆN, NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN, MUA PHẦN VỐN GÓP VÀO TỔ CHỨC KINH TẾ

(1) Nhà đầu tư có quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào tổ chức kinh tế và phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định;

- Bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định;

- Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về đất đai về điều kiện nhận quyền sử dụng đất, điều kiện sử dụng đất tại đảo, xã, phường, thị trấn biên giới, xã, phường, thị trấn ven biển.

(2) Việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp trên thị trường chứng khoán thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

(3) Doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, người đại diện phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp khi góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào tổ chức kinh tế phải tuân thủ điều kiện, thủ tục theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật khác có liên quan.

(4) Tổ chức, cá nhân nước ngoài nhận cổ phần, phần vốn góp trong tổ chức kinh tế đã thành lập tại Việt Nam thông qua hợp đồng trao đổi, tặng cho, hợp đồng chuyển quyền sở hữu khác theo quy định của pháp luật hoặc thông qua việc thừa kế phải đáp ứng các điều kiện quy định và thực hiện thủ tục theo quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp.

IV. KHI NÀO PHẢI THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN, PHẦN VỐN GÓP VÀO TỔ CHỨC KINH TẾ?

Không phải bất kỳ trường hợp nào nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào tổ chức kinh tế cũng phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp. Việc đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào tổ chức kinh tế chỉ phải thực hiện nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

(1) Việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp làm tăng tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế kinh doanh ngành nghề có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài;

(2) Việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp dẫn đến việc nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế phải thực hiện thủ tục đầu tư như nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ của tổ chức kinh tế trong các trường hợp:

+ Tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài từ dưới hoặc bằng 50% lên trên 50%;

+ Tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài khi nhà đầu tư nước ngoài đã sở hữu trên 50% vốn điều lệ trong tổ chức kinh tế.

(3) Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào tổ chức kinh tế có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh.

- Nhà đầu tư không thuộc ba trường hợp nêu trên không phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn. Tuy nhiên, nếu nhà đầu tư có nhu cầu đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào tổ chức kinh tế, nhà đầu tư thì vẫn có thể thực hiện thủ tục này.

Hồ sơ góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Luật Thành Đô về hồ sơ góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ vướng mắc nào liên quan đến vấn đề này hoặc cần hỗ trợ soạn thảo hồ sơ hoàn chỉnh theo đúng quy định của pháp luật, xin vui lòng liên hệ với Luật Thành Đô để được tư vấn và hỗ trợ chu đáo nhất.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận