Hồ sơ thực hiện dự án đầu tư của công ty có vốn nước ngoài

Dự án đầu tư có thể hiểu là tập hợp đề xuất bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định. Khi thực hiện dự án đầu tư, công ty nước ngoài phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành. Luật Thành Đô trân trọng giới thiệu bài viết Hồ sơ thực hiện dự án đầu tư của công ty có vốn nước ngoài.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

 - Luật đầu tư năm 2020;

- Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư;

- Nghị định số 122/2021/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư

- Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Hồ sơ thực hiện dự án đầu tư của công ty có vốn nước ngoài

II. CÁC TRƯỜNG HỢP THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA CÔNG TY CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI

Theo quy định tại điều 23 Luật đầu tư năm 2020, có hai hình thức để thực hiện dự án đầu tư của công ty nước ngoài như sau:

- Thành lập tổ chức kinh tế khi thực hiện dự án đầu tư;

- Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã được thành lập tại Việt Nam nếu có dự án đầu tư mới thì làm thủ tục thực hiện dự án đầu tư đó mà không nhất thiết phải thành lập tổ chức kinh tế mới.

III. HỒ SƠ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA CÔNG TY CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI

3.1. Hồ sơ thực hiện dự án đầu tư của Công ty có vốn nước ngoài

Danh mục hồ sơ bao gồm các tài liệu sau:

(1) Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, gồm cả cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận;

(2) Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư (Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân, Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập đối với nhà đầu tư là tổ chức);

(3) Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư, trong đó có ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

(4) Đề xuất dự án đầu tư.

Trong trường hợp, nếu pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư;

(5) Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư;

(6) Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;

(7) Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;

(8) Các tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

3.2. Trình tự triển khai hồ sơ thực hiện dự án đầu tư của công ty có vốn nước ngoài

3.2.1. Đối với dự án đầu tư không thuộc diện xin chấp thuận chủ trương, trình tự thực hiện như sau:

- Nhà đầu tư chuẩn bị 01 bộ hồ sơ thực hiện dự án đầu tư nộp tại Cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền.

- Trong 15 ngày làm việc kể từ ngày Cơ quan đăng ký đầu tư tiếp nhận được hồ sơ hợp lệ, Nhà đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

3.2.2. Đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương của Thủ tướng Chính Phủ, trình tự thực hiện như sau:

 - Nhà đầu tư chuẩn bị 08 bộ hồ sơ thực hiện dự án đầu tư nộp tại Bộ kế hoạch và đầu tư.

- Trong thời hạn 63 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Nhà đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

3.2.3. Đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, trình tự thực hiện như sau:

- Nhà đầu tư chuẩn bị 04 bộ hồ sơ thực hiện dự án đầu tư nộp tại Sở kế hoạch và đầu tư.

- Trong thời hạn 55 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Nhà đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

3.2.4. Đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế trình tự thực hiện như sau

- Nhà đầu tư chuẩn bị 04 bộ hồ sơ thực hiện dự án đầu tư nộp tại Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

- Trong thời hạn 48 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Nhà đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Hồ sơ thực hiện dự án đầu tư của công ty có vốn nước ngoài

Trên đây là bài viết của Luật Thành Đô về Hồ sơ thực hiện dự án đầu tư của công ty có vốn nước ngoài. Mọi vướng mắc liên quan đến hồ sơ này, Quý khách vui lòng liên hệ số hotline của Luật Thành Đô 0919 089 888 để được Luật sư giải đáp chi tiết.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận