Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty có vốn đầu tư nước ngoài cần làm thủ tục gì

Địa chỉ trụ sở chính công ty là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp và được xác định theo địa giới đơn vị hành chính. Do đó, khi doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty có vốn đầu tư nước ngoài cần tiến hành các thủ tục cần thiết để cập nhật thông tin theo quy định của pháp luật. Vậy đó là những thủ tục nào và trình tự tiến hành ra sao? Luật Thành Đô xin giải đáp thắc mắc này thông qua bài viết Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty có vốn đầu tư nước ngoài cần làm thủ tục gì.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật đầu tư số 61/2020/QH14;

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

- Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/04/2021 quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

- Văn bản pháp lý khác có liên quan.

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty có vốn đầu tư nước ngoài cần làm thủ tục gì

II. THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CẦN LÀM THỦ TỤC GÌ?

Địa chỉ trụ sở chính không phải là nội dung quy định trong giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của Luật đầu tư 2020. Tuy nhiên, trên thực tế, nhà đầu tư thường lựa chọn địa điểm thực hiện dự án đầu tư làm trụ sở chính. Do đó, trong trường hợp này, nếu có sự thay đổi trụ sở chính, nhà đầu tư cần thực hiện điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư. Đối với trường hợp trụ sở chính không trùng với địa điểm thực hiện dự án đầu tư thì nhà đầu tư chỉ cần thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp. Thủ tục cụ thể của mỗi trường hợp như sau:

2.1. Trường hợp địa chỉ trụ sở chính trùng với địa điểm thực hiện dự án đầu tư

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

(1) Văn bản đề nghị chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư (theo Biểu mẫu tại Phụ lục kèm theo Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT;

(2) Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

(3) Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức;

(4) Hồ sơ pháp lý về địa điểm: Hợp đồng thuê địa điểm, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, tài liệu chứng minh khác (nếu có);

(5) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

(6) Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

(7) Văn bản ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục;

(8) Tài liệu khác có liên quan (nếu có).

Bước 2: Nhà đầu tư tiến hành nộp hồ sơ đã chuẩn bị tới Cơ quan quản lý đầu tư có thẩm quyền

- 01 bộ hồ sơ nếu thuộc dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương hoặc 04 bộ hồ sơ nếu thuộc diện có chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban quản lý KCN hoặc 08 bộ hồ sơ nếu thuộc diện chấp thuận chủ trương của Thủ tướng Chính phủ tới Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế tiếp nhận, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

- 01 bộ hồ sơ nếu thuộc dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương hoặc 04 bộ hồ sơ nếu thuộc diện có chấp thuận chủ trương của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc 08 bộ hồ sơ nếu thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng chính phủ tới sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, trừ trường hợp: Dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đặt hoặc dự kiến đặt trụ sở chính hoặc văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư tiếp nhận, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau đây: Dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.

Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền xem xét hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư

(1) Đối với dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư

Cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư tiến hành kiểm tra, thẩm định hồ sơ theo quy định của pháp luật trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan quản lý đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã điều chỉnh cho nhà đầu tư.

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan quản lý đầu tư sẽ yêu cầu bổ sung, giải trình thêm về hồ sơ điều chỉnh hoặc từ chối điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư kèm theo văn bản nêu rõ lý do.

(2) Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư

- Cơ quan đăng ký đầu tư thẩm định hồ sơ trong thời hạn 58 ngày làm việc trong trường hợp dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Thủ tướng chính phủ

- Cơ quan đăng ký đầu tư thẩm định hồ sơ trong thời hạn 50 ngày làm việc trong trường hợp dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

- Cơ quan đăng ký đầu tư thẩm định hồ sơ trong thời hạn 43 ngày làm việc trong trường hợp dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao.

Sau 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư thì Cơ quan đăng ký đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) cho nhà đầu tư

Bước 4: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa chỉ trụ sở dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý.

Công ty căn cứ vào loại hình doanh nghiệp để tiến hành các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và nộp lên Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh/thành phố nơi đặt trụ sở chính.

Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ. Trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do; các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có).

2.2. Trường hợp địa chỉ trụ sở chính không trùng với địa điểm thực hiện dự án đầu tư

Trong trường hợp này, công ty tiến hành thay đổi trụ sở chính trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo bước 4 mục 2.1.

Trên đây là tư vấn của Luật Thành Đô liên quan đến vấn đề thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty có vốn đầu tư nước ngoài cần làm thủ tục gì. Nếu quý khách hàng có bất kỳ vướng mắc nào, vui lòng liên hệ Luật Thành Đô để được hỗ trợ tư vấn, giải đáp chi tiết.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận