Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản công ty có vốn nước ngoài

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật kinh doanh bất động sản năm 2014, kinh doanh bất động sản là “việc đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản; thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản hoặc quản lý bất động sản nhằm mục đích sinh lợi.” Vậy để công ty có vốn nước ngoài kinh doanh bất động sản cần thủ tục gì? Luật Thành Đô trân trọng giới thiệu bài viết Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản công ty có vốn nước ngoài.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật đầu tư năm 2020;

- Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư;

- Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư;

- Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản công ty có vốn nước ngoài

II. THỦ TỤC BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN CÔNG TY CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI

2.1. Điều kiện bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản công ty có vốn nước ngoài

Kinh doanh bất động sản là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Để bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản công ty có vốn nước ngoài cần các điều kiện sau:

- Công ty có vốn nước ngoài phải đáp ứng điều kiện về tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư năm 2020 khi muốn kinh doanh bất động sản tại Việt Nam

- Ngoài ra, công ty có vốn nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật kinh doanh bất động sản năm 2014 như sau:

+ Công ty có vốn nước ngoài kinh doanh bất động sản dưới các hình thức sau: Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại; Trong trường hợp đất được Nhà nước cho thuê thì được đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê; đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng không phải là nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua; Công ty có vốn nước ngoài nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản của chủ đầu tư để xây dựng nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua.

+ Trong trường hợp đất thuê trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thì công ty có vốn nước ngoài được đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng để kinh doanh theo đúng mục đích sử dụng đất.

2.2. Hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản công ty có vốn nước ngoài

Danh mục hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản công ty có vốn nước ngoài bao gồm các tài liệu sau:

(1) Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

(2) Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản;

(3) Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức;

(4) Nhà đầu tư giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản như sau:

- Giải trình về ngành nghề kinh doanh bất động sản;

- Thuyết minh năng lực tài chính của mình khi bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản;

- Báo cáo tài chính của tổ chức kinh tế thực hiện dự án năm gần nhất hoặc xác nhận của ngân hàng nhà đầu tư đã góp đủ vốn.

(5) Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;

(6) Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;

(7) Các tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

2.3. Trình tự thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản công ty có vốn nước ngoài

- Đối với dự án đầu tư thuộc diện không phải xin chấp thuận chủ trương, thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản công ty có vốn nước ngoài thực hiện như sau:

+ Nhà đầu tư chuẩn bị 01 bộ hồ sơ nộp tại cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền.

+ Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới cho nhà đầu tư.

- Đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương của Thủ tướng Chính phủ, thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản công ty có vốn nước ngoài thực hiện như sau:

+ Nhà đầu tư chuẩn bị 08 bộ hồ sơ nộp tại Bộ kế hoạch và đầu tư.

+ Trong thời hạn 63 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Bộ kế hoạch và đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới cho nhà đầu tư.

- Đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản công ty có vốn nước ngoài thực hiện như sau:

+ Nhà đầu tư chuẩn bị 04 bộ hồ sơ nộp tại Sở kế hoạch và đầu tư.

+ Trong thời hạn 55 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Sở kế hoạch và đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới cho nhà đầu tư.

- Đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản công ty có vốn nước ngoài thực hiện như sau:

+ Nhà đầu tư chuẩn bị 04 bộ hồ sơ nộp tại Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

+ Trong thời hạn 48 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới cho nhà đầu tư.

Lưu ý: Sau khi thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Doanh nghiệp thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi Doanh nghiệp đặt địa chỉ trụ sở chính.

Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản công ty có vốn nước ngoài

Trên đây là bài viết của Luật Thành Đô về: “Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản công ty có vốn nước ngoài”. Mọi vướng mắc liên quan đến hồ sơ này, Quý khách vui lòng liên hệ hotline 0919 089 888 để được tư vấn chi tiết.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận