Thủ tục cập nhật thông tin nhà đầu tư là cá nhân trên giấy chứng nhận đầu tư

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản pháp lý ghi nhận các thông tin đăng ký của nhà đầu tư trong quá trình tham gia thực hiện các dự án đầu tư tại Việt Nam. Do đó, nếu có sự thay đổi về thông tin của nhà đầu tư, nhà đầu tư cần phải thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư để cập nhật thông tin mới trên giấy chứng nhận đầu tư. Bài viết dưới đây của Luật Thành Đô sẽ tập trung phân tích về Thủ tục cập nhật thông tin nhà đầu tư là cá nhân trên giấy chứng nhận đầu tư làm cơ sở cho các nhà đầu tư tham khảo thực hiện.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật đầu tư số 61/2020/QH14;

- Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư;

- Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 09/04/2021 quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

- Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Thủ tục cập nhật thông tin nhà đầu tư là cá nhân trên giấy chứng nhận đầu tư

II. THỦ TỤC CẬP NHẬT THÔNG TIN NHÀ ĐẦU TƯ LÀ CÁ NHÂN TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

2.1. Trường hợp cần cập nhật thông tin nhà đầu tư là cá nhân trên giấy chứng nhận đầu tư

Giấy chứng nhận đầu tư là văn bản, bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư. Nội dung của giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, bao gồm các nội dung cụ thể như sau:

- Tên dự án đầu tư.

- Nhà đầu tư.

- Mã số dự án đầu tư.

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng.

- Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư.

- Vốn đầu tư của dự án đầu tư (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động).

- Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.

- Tiến độ thực hiện dự án đầu tư, bao gồm: Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn; Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư, trường hợp dự án đầu tư chia thành từng giai đoạn thì phải quy định tiến độ thực hiện từng giai đoạn.

- Hình thức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có).

- Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư (nếu có).

Về thông tin nhà đầu tư, đối với trường hợp nhà đầu tư là cá nhân, bao gồm những thông tin sau: Họ tên, giới tính, ngày sinh, quốc tịch, thông tin hộ chiếu số, mã số thuế (tại Việt Nam nếu có), địa chỉ thường trú, chỗ ở hiện tại, điện thoại, fax, email. Do đó khi có sự thay đổi một trong các thông tin trên của nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Vì vậy, cần xác định trường hợp cập nhật thông tin nhà đầu tư bản chất là trường hợp không có sự thay đổi về nhà đầu tư mà chỉ thay đổi về thông tin của nhà đầu tư đã ghi nhận tại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp trước đó, khác với trường hợp thay đổi nhà đầu tư hoặc hiệu đính thông tin nhà đầu tư, cụ thể như sau:

+ Thủ tục hiệu đính thông tin trên giấy chứng nhận đầu tư áp dụng trong 02 trường hợp: (i) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được lưu dưới dạng dữ liệu điện tử trong Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư có nội dung khác so với Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ; (ii) Thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư chưa chính xác so với thông tin đăng ký tại hồ sơ thực hiện thủ tục đầu tư. Vì vậy, khi rơi vào một trong hai trường hợp nêu trên, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục hiệu đính thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

+ Thay đổi nhà đầu tư do nhà đầu tư rút phần vốn góp hoặc chuyển nhượng dự án, là trường hợp có sự thay đổi về nhà đầu tư (tăng lên hoặc giảm bớt số lượng nhà đầu tư, hoặc thay đổi nhà đầu tư này sang nhà đầu tư khác do chuyển nhượng dự án đầu tư) so với nội dung về phần nhà đầu tư đã được ghi nhận tại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp trước đó

Do đó, trường hợp cần cập nhật thông tin nhà đầu tư là cá nhân trên giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư chi tiết tại mục 2.2. dưới đây.

2.2. Thủ tục cập nhật thông tin nhà đầu tư là cá nhân trên giấy chứng nhận đầu tư

Pháp luật về đầu tư hiện nay, cụ thể là Luật đầu tư năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành không có quy định riêng về việc cập nhật thông tin nhà đầu tư (do thay đổi các giấy tờ pháp lý của nhà đầu tư nước ngoài mà không phải việc thay đổi từ nhà đầu tư này sang nhà đầu tư kia) trừ trường hợp thay đổi tên nhà đầu tư; vì vậy, khi cần cập nhật thông tin nhà đầu tư là cá nhân trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

- Hồ sơ cập nhật thông tin nhà đầu tư là cá nhân trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, bao gồm các tài liệu sau:

(1) Văn bản đề nghị điều chỉnh (ghi rõ các nội dung cập nhật thông tin của nhà đầu tư là cá nhân).

(2) Tài liệu chứng minh việc thay đổi các thông tin cần cập nhật như:

+ Hồ sơ về thay đổi tên nhà đầu tư cá nhân đối với trường hợp có sự thay đổi về ho tên;

+ Hộ chiếu đối với trường hợp có sự thay đổi về thông tin hộ chiếu của nhà đầu tư cá nhân;

+ Các giấy tờ khác chứng minh có sự thay đổi về thông tin của nhà đầu tư.

(3) Văn bản ủy quyền đối với trường hợp nhà đầu tư không trực tiếp nộp hồ sơ.

Nhà đầu tư nộp hồ sơ trên cho Cơ quan đăng ký đầu tư. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

Thủ tục cập nhật thông tin nhà đầu tư là cá nhân trên giấy chứng nhận đầu tư

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Thành Đô về thủ tục cập nhật thông tin nhà đầu tư là cá nhân trên giấy chứng nhận đầu tư theo các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành. Nếu còn bất kỳ vướng mắc nào liên quan, đề nghị Quý khách hàng liên hệ Luật sư Luật Thành Đô để được giải đáp./.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận