Thủ tục cập nhật thông tin nhà đầu tư là tổ chức trên giấy chứng nhận đầu tư

Cập nhật thông tin nhà đầu tư là thủ tục cần thực hiện khi có sự thay đổi các thông tin được ghi nhận trên giấy chứng nhận đầu tư của nhà đầu tư. Việc cập nhật thông tin nhà đầu tư cần phân biệt với việc thay đổi nhà đầu tư bởi lẽ cập nhật thông tin nhà đầu tư chỉ là việc thay đổi thông tin của chính nhà đầu tư hiện hữu trên giấy chứng nhận đầu tư.

Trong bài viết dưới đây, Luật Thành Đô sẽ cung cấp cho Quý bạn đọc nội dung tư vấn về thủ tục cập nhật thông tin nhà đầu tư là tổ chức trên giấy chứng nhận đầu tư.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

- Luật đầu tư số 61/2020/QH14;

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

- Nghị định số 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư;

- Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/04/2021 quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

- Các văn bản pháp luật có liên quan khác.

Thủ tục cập nhật thông tin nhà đầu tư là tổ chức trên giấy chứng nhận đầu tư

II. THỦ TỤC CẬP NHẬT THÔNG TIN NHÀ ĐẦU TƯ LÀ TỔ CHỨC TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

2.1. Các trường hợp cần cập nhật thông tin nhà đầu tư là tổ chức trên giấy chứng nhận đầu tư

Quý bạn đọc cần phân biệt thủ tục cập nhật thông tin nhà đầu tư là tổ chức với thủ tục thay đổi nhà đầu tư là tổ chức và thủ tục hiệu đính thông tin nhà đầu tư là tổ chức trên giấy chứng nhận đầu tư. Cụ thể như sau:

- Cập nhật thông tin nhà đầu tư là tổ chức: Nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục cập nhật thông tin nhà đầu tư là tổ chức khi có sự thay đổi các thông tin sau:

+ Tên tổ chức;

+ Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức;

+ Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có);

+ Địa chỉ trụ sở;

+ Điện thoại; Fax; Email; Website (nếu có);

+ Thông tin về người đại diện theo pháp luật của tổ chức: Họ tên; Giới tính; Chức danh; Ngày sinh; Quốc tịch; Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân; Địa chỉ thường trú; Chỗ ở hiện tại; Điện thoại; Fax; Email.

(Sau đây gọi tắt là “Thông tin nhà đầu tư là tổ chức”)

- Thay đổi nhà đầu tư là tổ chức: là việc bổ sung thêm hoặc rút nhà đầu tư trên giấy chứng nhận đầu tư. Khi có sự thay đổi nhà đầu tư, nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư.

- Thủ tục hiệu đính thông tin nhà đầu tư là tổ chức: Nhà đầu tư đề nghị hiệu đính thông tin nhà đầu tư là tổ chức trong trường hợp:

+ Thông tin nhà đầu tư là tổ chức được ghi nhận trên giấy chứng nhận đầu tư lưu dưới dạng dữ liệu điện tử trong Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư có nội dung khác so với Giấy chứng nhận đầu tư;

+ Thông tin nhà đầu tư là tổ chức được ghi nhận trên giấy chứng nhận đầu tư chưa chính xác so với thông tin đăng ký tại hồ sơ thực hiện thủ tục đầu tư.

2.2. Thủ tục cập nhật thông tin nhà đầu tư là tổ chức trên giấy chứng nhận đầu tư

Thủ tục cập nhật thông tin nhà đầu tư là tổ chức trên giấy chứng nhận đầu tư thực hiện như sau:

Bước 1. Nhà đầu tư nộp văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (cụ thể cập nhật thông tin thay đổi liên quan đến nhà đầu tư là tổ chức) cho Cơ quan đăng ký đầu tư kèm theo tài liệu liên quan đến việc thay đổi thông tin nhà đầu tư.

Bước 2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.

III. DỊCH VỤ CẬP NHẬT THÔNG TIN NHÀ ĐẦU TƯ LÀ TỔ CHỨC TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ CỦA LUẬT THÀNH ĐÔ

(1) Luật Thành Đô tư vấn cho khách hàng hồ sơ, thủ tục cập nhật thông tin nhà đầu tư là tổ chức trên giấy chứng nhận đầu tư và cập nhật thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (nếu có);

(2) Soạn thảo bộ hồ sơ cập nhật thông tin nhà đầu tư là tổ chức trên giấy chứng nhận đầu tư hoàn chỉnh cho Quý khách hàng dựa trên thông tin khách hàng cung cấp;

(3) Đại diện cho Quý khách hàng thực hiện thủ tục cập nhật thông tin nhà đầu tư là tổ chức trên giấy chứng nhận đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

(4) Giải trình về hồ sơ hoặc sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có);

(5) Tư vấn miễn phí các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động đầu tư phát sinh trong quá trình hoạt động tại Việt Nam cho Quý khách hàng trong phạm vi nhất định.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Luật Thành Đô về thủ tục cập nhật thông tin nhà đầu tư là tổ chức trên giấy chứng nhận đầu tư. Trường hợp Quý bạn đọc có bất kỳ vướng mắc liên quan đến nội dung này xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Luật Thành Đô theo hotline 0919 089 888 hoặc email: luatsu@luatthanhdo.com.vn để được tư vấn miễn phí.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận