Thủ tục chia tách dự án đầu tư

Chia, tách dự án đầu tư là việc chia, tách dự án đầu tư đang thực hiện của một nhà đầu tư (sau đây gọi là dự án được chia, tách) thành hai hoặc một số dự án đầu tư. Vậy thủ tục chia, tách dự án đầu tư được tiến hành như thế nào. Để hiểu rõ vấn đề này, Luật Thành Đô xin mời quý khách hàng tìm hiểu thông qua bài viết “Thủ tục chia tách dự án đầu tư”.

Thủ tục chia, tách dự án đầu tư

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật đầu tư số 61/2020/QH14;

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

- Văn bản pháp lý khác có liên quan.

Các bài viết cùng chủ đề:

>> Hồ sơ chia tách dự án đầu tư

>> Điều kiện chia tách dự án đầu tư

>> Thủ tục chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp

II. THỦ TỤC CHIA TÁCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

2.1. Điều kiện chia tách dự án đầu tư

Việc chia, tách dự án đầu tư phải đáp ứng các điều kiện sau:

Thứ nhất, các điều kiện sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, điều kiện đầu tư kinh doanh (nếu có) và điều kiện khác theo quy định của pháp luật;

Thứ hai, không được thay đổi điều kiện của nhà đầu tư (nếu có) tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước khi thực hiện việc chia, tách dự án đầu tư;

2.2. Thủ tục chia, tách dự án đầu tư

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ chia tách dự án đầu tư bao gồm các tài liệu sau:

(1) Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

(2) Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm chia, tách dự án đầu tư; quyết định của nhà đầu tư về việc, chia, tách dự án đầu tư hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương;

(3) Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;

(4) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu có);

(4) Bản sao Quyết định chấp thuận nhà đầu tư (nếu có);

(5) Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc chia, tách dự án đầu tư;

Bước 2: Nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền

(1) Đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư

Nhà đầu tư cần chuẩn bị 08 bộ hồ sơ cho Bộ kế hoạch và Đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, 04 bộ hồ sơ cho Cơ quan đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 04 bộ hồ sơ cho Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

(2) Đối với dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 41 Luật Đầu tư 2020.

Nhà đầu tư cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ cho Cơ quan đăng ký đầu tư.

Cơ quan đăng ký đầu tư bao gồm:

- Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, trừ trường hợp: Dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đặt hoặc dự kiến đặt trụ sở chính hoặc văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư đối với Dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.

Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền xem xét và điều chỉnh dự án đầu tư

(1) Đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư:

Cơ quan có thẩm quyền xem xét điều kiện chia, tách dự án đầu tư để thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan quản lý đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã điều chỉnh cho nhà đầu tư.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan quản lý đầu tư tiến hành yêu cầu nhà đầu tư bổ sung, giải trình thêm về hồ sơ điều chỉnh hoặc từ chối điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư kèm theo văn bản nêu rõ lý do từ chối cho nhà đầu tư nắm được.

(2) Đối với dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng không thuộc trường hợp phải điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư:

Cơ quan đăng ký đầu tư xem xét các điều kiện chia, tách dự án đầu tư để thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư

- Cơ quan đăng ký đầu tư thẩm định hồ sơ trong thời hạn 58 ngày làm việc trong trường hợp dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Thủ tướng chính phủ

- Cơ quan đăng ký đầu tư thẩm định hồ sơ trong thời hạn 50 ngày làm việc trong trường hợp dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

- Cơ quan đăng ký đầu tư thẩm định hồ sơ trong thời hạn 43 ngày làm việc trong trường hợp dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao.

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh được gửi cho nhà đầu tư.

LƯU Ý: Dự án đầu tư được hình thành trên cơ sở chia, tách dự án đáp ứng điều kiện hưởng mức ưu đãi đầu tư nào thì được hưởng mức ưu đãi đầu tư đó cho thời gian hưởng ưu đãi còn lại của dự án trước khi chia tách dự án đầu tư.

Thủ tục chia, tách dự án đầu tư

Trên đây là tư vấn của Luật Thành Đô liên quan đến Thủ tục chia tách dự án đầu tư. Nếu quý khách hàng có bất kỳ vướng mắc nào, vui lòng liên hệ Luật Thành Đô để được hỗ trợ tư vấn, giải đáp chi tiết.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận