Thủ tục điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ Tướng Chính Phủ

Chấp thuận chủ trương đầu tư là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về mục tiêu, địa điểm, quy mô, tiến độ, thời hạn thực hiện dự án; nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư và các cơ chế, chính sách đặc biệt (nếu có) để thực hiện dự án đầu tư. Trường hợp nhà đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án đầu tư thì cần thực hiện thủ tục điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư. Để nhà đầu tư có thể hiểu rõ hơn về thủ tục này, Luật Thành Đô xin giới thiệu bài viết Thủ tục điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ Tướng Chính Phủ.

Tin liên quan

>> Hồ sơ điều chỉnh chấp thuận chủ trương của Thủ tướng chính phủ

>> Thủ tục điều chỉnh chấp thuận chủ trương của Quốc hội

>> Thủ tục điều chỉnh chấp thuận chủ trương của Ban quản lý các khu công nghiệp

Thủ tục điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ Tướng Chính Phủ

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ                                            

- Luật đầu tư số 61/2020/QH14;

- Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư;

- Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

II. HỒ SƠ ĐIỀU CHỈNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư là thủ tục nhà đầu tư cần thực hiện khi điều chỉnh dự án đầu tư của mình. Căn cứ khoản 1 điều 44 Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định về hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp dự án được Thủ tướng Chính Phủ chấp thuận chủ trương đầu tư như sau:

1. Nhà đầu tư nộp 08 bộ hồ sơ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Hồ sơ gồm:

a) Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

b) Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

c) Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức;

d) Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 33 của Luật Đầu tư (nếu có).

Như vậy, thành phần hồ sơ bao gồm:

(1) Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

(2) Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

(3) Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư (nêu rõ nội dung điều chỉnh);

(4) Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến nội dung điều chỉnh của dự án đầu tư;

(5) Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục.

Số lượng hồ sơ: 08 bộ hồ sơ

Thủ tục điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ Tướng Chính Phủ

III. THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ khoản 2 điều 44 Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định thủ tục điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ Tướng Chính Phủ như sau:

“2. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư:

a) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại khoản 3 Điều 32 của Nghị định này để lấy ý kiến về những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư;

b) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung điều chỉnh dự án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó;

c) Trong thời hạn 35 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định các nội dung điều chỉnh dự án đầu tư để trình Thủ tướng Chính phủ;

d) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư được gửi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư và nhà đầu tư, các bộ, cơ quan có liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư, cơ quan chấp thuận nhà đầu tư (nếu có).”

Theo đó, nhà đầu tư nộp hồ sơ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để lấy ý kiến về những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư;

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung điều chỉnh dự án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó;

Trong thời hạn 35 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định các nội dung điều chỉnh dự án đầu tư để trình Thủ tướng Chính phủ;

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư được gửi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư và nhà đầu tư, các bộ, cơ quan có liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư, cơ quan chấp thuận nhà đầu tư (nếu có).

Sau khi thực hiện thủ tục điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Thành Đô về thủ tục điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ Tướng Chính Phủ. Nếu Quý độc giả còn có bất cứ vướng mắc nào liên quan, vui lòng liên hệ Công ty Luật Thành Đô để được tư vấn và giải đáp chi tiết.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận