Thủ tục điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư

Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư được phép thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trong bài viết lần này, Luật Thành Đô xin tư vấn về một trong các trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến địa điểm thực hiện dự án đầu tư, đó chính là Thủ tục điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Tin liên quan

>> Điều kiện bổ sung địa điểm thực hiện dự án đầu tư

>> Hồ sơ điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư

>> Điều kiện về địa điểm thực hiện dự án đầu tư

Thủ tục điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật đầu tư số 61/2020/QH14;

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

- Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/04/2021 quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

- Văn bản pháp lý khác có liên quan.

II. THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐÃ ĐƯỢC CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 43 Nghị định 31/2021/NĐ-CP thì “Trường hợp điều chỉnh nội dung dự án đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều 41 của Luật Đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định tương ứng tại các Điều 44, 45 và 46 của Nghị định này. Căn cứ Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Quyết định chấp thuận nhà đầu tư (nếu có) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có).”

Điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư thuộc khoản 3 Điều 41 của Luật Đầu tư 2020, do đó, thủ tục điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư bao gồm những bước sau:

2.1. Chuẩn bị hồ sơ điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư

Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

- Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

- Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức;

- Tài liệu chứng minh tư cách pháp lý của nhà đầu tư: Đối với nhà đầu tư là cá nhân: CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ chiếu nước ngoài của nhà đầu tư; Đối với nhà đầu tư là tổ chức: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của nhà đầu tư/ Quyết định thành lập (Bắt buộc hợp pháp hóa lãnh sự).

- Hồ sơ pháp lý về địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Hợp đồng thuê địa điểm, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, tài liệu chứng minh khác (nếu có);

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

- Văn bản ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục;

2.2. Nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền giải quyết

Nhà đầu tư nộp hồ sơ lên cơ quan đăng ký đầu tư:

- 04 bộ hồ sơ nếu thuộc diện có chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban quản lý KCN hoặc 08 bộ hồ sơ nếu thuộc diện chấp thuận chủ trương của Thủ tướng Chính phủ tới Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế

- 04 bộ hồ sơ nếu thuộc diện có chấp thuận chủ trương của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc 08 bộ hồ sơ nếu thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng chính phủ tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, trừ trường hợp: Dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế;

Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đặt hoặc dự kiến đặt trụ sở chính hoặc văn phòng điều hành đối với dự án đầu tư sau đây: Dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.

2.3. Cơ quan có thẩm quyền xem xét và chấp thuận chủ trương đầu tư

- Cơ quan đăng ký đầu tư thẩm định hồ sơ trong thời hạn 58 ngày làm việc trong trường hợp dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Thủ tướng chính phủ

- Cơ quan đăng ký đầu tư thẩm định hồ sơ trong thời hạn 50 ngày làm việc trong trường hợp dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

- Cơ quan đăng ký đầu tư thẩm định hồ sơ trong thời hạn 43 ngày làm việc trong trường hợp dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Ban quản lý các KCN, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao.

2.4. Nhận kết quả là giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được điều chỉnh

Sau 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư thì Cơ quan đăng ký đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) cho nhà đầu tư.

2.5. Thay đổi đăng ký kinh doanh

Sau khi nhận kết quả điều chỉnh dự án đầu tư, nhà đầu tư tiến hành nộp hồ sơ thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh và thông báo tới cơ quan thuế quản lý về thủ tục điều chỉnh địa điểm hoạt động dự án đầu tư.

- Trường hợp thay đổi địa điểm kinh doanh và địa điểm hoạt động dự án cùng tỉnh thì công ty không cần làm thủ tục chốt thuế do công ty có vốn nước ngoài là Cục thuế tỉnh/thành phố quản lý.

- Trường hợp chuyển địa điểm khác tỉnh/thành phố thì cần làm thủ tục chốt thuế trước khi thay đổi địa điểm.

Thủ tục điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư

Trên đây là tư vấn của Luật Thành Đô liên quan đến Thủ tục điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư. Nếu quý khách hàng có bất kỳ vướng mắc nào, vui lòng liên hệ Luật Thành Đô để được hỗ trợ tư vấn, giải đáp chi tiết.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận