Thủ tục điều chỉnh ngành nghề đầu tư trên Giấy phép đầu tư

Quý bạn đọc là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đang có nhu cầu bổ sung, thay đổi hay rút bỏ ngành nghề kinh doanh? Để bổ sung ngành nghề cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài, quý bạn đọc cần phải thực hiện các thủ tục tại Phòng đăng ký kinh doanh và Cơ quan quản lý đầu tư. Trong phạm vi bài viết này, Luật Thành Đô gửi tới Quý khách hàng Thủ tục điều chỉnh ngành nghề đầu tư trên Giấy phép đầu tư.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật đầu tư năm 2020;

- Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư;

- Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư;

- Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Thủ tục điều chỉnh ngành nghề đầu tư trên Giấy phép đầu tư

II. HỒ SƠ ĐIỀU CHỈNH NGÀNH NGHỀ ĐẦU TƯ TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

2.1. Hồ sơ điều chỉnh ngành nghề trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Quý khách hàng cần chuẩn bị hồ sơ điều chỉnh ngành nghề trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

(1) Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

(2) Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

(3) Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức;

(4) Ngoài ra, trong hồ sơ bổ sung ngành nghề không có điều kiện, nhà đầu tư giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh ngành nghề đầu tư như sau:

- Giải trình ngành nghề không có điều kiện đầu tư;

- Thuyết minh năng lực tài chính khi bổ sung ngành nghề không có điều kiện đầu tư

- Báo cáo tài chính của tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư trong năm gần nhất hoặc xác nhận của ngân hàng nhà đầu tư đã góp đủ vốn.

(5) Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;

(6) Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;

(7) Các tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

2.2. Hồ sơ điều chỉnh ngành nghề tại Phòng đăng ký kinh doanh

Danh mục hồ sơ bao gồm các tài liệu sau

(1) Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

(2) Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên/Quyết định của chủ sở hữu về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh;

(3) Giấy ủy quyền và bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người nộp hồ sơ (nếu có).

2.3. Trình tự thực hiện thủ tục điều chỉnh ngành nghề trên giấy phép đầu tư

2.3.1. Đối với trường hợp điều chỉnh ngành nghề trên giấy phép đầu tư mà dự án đầu tư thuộc trường hợp phải xin chấp thuận chủ trương

Trong trường hợp này, Doanh nghiệp thực hiện theo các bước sau:

- Bước 1: Doanh nghiệp thực hiện thủ tục điều chỉnh chấp thuận chủ trương sau đó điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

- Bước 2: Doanh nghiệp thực hiện thủ tục điều chỉnh ngành nghề trên phòng đăng ký kinh doanh.

2.3.2. Đối với trường hợp điều chỉnh ngành nghề có điều kiện và dự án đầu tư không có chấp thuận chủ trương

Trong trường hợp nay, Doanh nghiệp thực hiện theo các bước sau:

- Bước 1: Doanh nghiệp thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

- Bước 2: Doanh nghiệp thực hiện thủ tục điều chỉnh ngành nghề trên phòng đăng ký kinh doanh.

2.3.3. Đối với trường hợp điều chỉnh ngành nghề không có điều kiện và dự án đầu tư không có chấp thuận chủ trương

Trong trường hợp nay, Doanh nghiệp thực hiện theo các bước sau:

+ Bước 1: Nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh ngành nghề trên Phòng đăng ký kinh doanh;

+ Bước 2: Nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

2.4. Thẩm quyền thực hiện thủ tục

- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Bộ kế hoạch và đầu tư/Sở kế hoạch và đầu tư/Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục điều chỉnh giấy đăng ký doanh nghiệp là Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính;

III. MỘT SỐ LƯU Ý ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH NGÀNH NGHỀ ĐẦU TƯ

Khi thực hiện thủ tục điều chỉnh ngành nghề đầu tư trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư cần lưu ý một số quy định nhằm thực hiện việc điều chỉnh một cách nhanh chóng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Thứ nhất, điều kiện đầu tư được quy định tại các luật chuyên ngành của Nhà nước Việt Nam và các cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Nhà đầu tư có thể tham khảo tại Biểu cam kết thương mại dịch vụ của Việt Nam trong WTO; tra cứu hệ thống CPC tại trang web của Liên hiệp quốc và tra cứu mã ngành nghề kinh tế Việt Nam tại Quyết định 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ hai, Trường hợp ngành kinh doanh và mục tiêu hoạt động đề nghị bổ sung theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định thì doanh nghiệp phải làm hồ sơ điều chỉnh tăng vốn (nếu chưa đáp ứng) khi bổ sung ngành nghề.

Trên đây là toàn bộ tư vấn về Thủ tục điều chỉnh ngành nghề đầu tư trên Giấy phép đầu tư.Trong trường hợp cần tư vấn chi tiết hơn, quý khách hàng vui lòng liên hệ tới hotline 0919 089 888 – Luật sư Lâm Sơn để được tư vấn nhanh chóng và chi tiết.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận