Thủ tục thay đổi địa chỉ của nhà đầu tư

Trong một số trường hợp nhất định, khi nhà đầu tư thay đổi địa chỉ phải thực hiện thủ tục điều chỉnh thông tin về địa chỉ trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc cả hai trường hợp nêu trên. Vậy khi thay đổi địa chỉ nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục gì và thực hiện ra sao?

Trong nội dung bài viết dưới đây, Luật Thành Đô sẽ cung cấp cho Quý bạn đọc những tư vấn về Thủ tục thay đổi địa chỉ của nhà đầu tư.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14

- Luật đầu tư số 61/2020/QH14

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;

- Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT về việc hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

- Các văn bản pháp luật có liên quan khác.

Thủ tục thay đổi địa chỉ của nhà đầu tư

II. THỦ TỤC THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ

2.1. Thay đổi địa chỉ của nhà đầu tư là gì?

- Đối với dự án đầu tư có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Địa chỉ của nhà đầu tư là một trong những thông tin cơ bản của nhà đầu tư được ghi nhận trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (thông thường còn gọi là “Giấy phép đầu tư” hoặc “Giấy chứng nhận đầu tư”). Vì vậy, khi có sự thay đổi địa chỉ của nhà đầu tư trên giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục cập nhật hoặc thủ tục thay đổi địa chỉ của nhà đầu tư.

- Đối với dự án đầu tư không có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

2.2. Thủ tục thay đổi địa chỉ của nhà đầu tư

2.2.1. Thủ tục thay đổi địa chỉ của nhà đầu tư đối với trường hợp dự án đầu tư không có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Đối với dự án đầu tư không có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư chỉ phải thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ của nhà đầu tư nếu thuộc trường hợp:

(1) Thay đổi địa chỉ của cổ đông là cá nhân nước ngoài; Địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức nước ngoài; Địa chỉ liên lạc của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài;

(2) Thay đổi địa chỉ của thành viên công ty hợp danh/công ty TNHH.

Thủ tục thông báo thực hiện như sau:

Bước 1. Nộp hồ sơ

Trong thời hạn 03 ngày làm việc sau khi có thông tin hoặc có sự thay đổi thuộc hai trường hợp nêu trên, nhà đầu tư gửi thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Văn bản Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp (mẫu Phụ lục II-5 Ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT.

+ Bản sao có chứng thực tài liệu sau:

(i) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối cổ đông là cá nhân nước ngoài; cá nhân là thành viên công ty hợp danh/công ty TNHH;

(ii) Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài; tổ chức là thành viên công ty hợp danh/công ty TNHH;

(iii) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức trong trường hợp có sự thay đổi thông tin;

+ Văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục hành chính (nếu có).

Bước 2. Xét duyệt hồ sơ và trả kết quả

Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, cập nhật thông tin của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

2.2.2. Thủ tục thay đổi địa chỉ của nhà đầu tư đối với trường hợp dự án đầu tư có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Bước 1. Thay đổi địa chỉ của nhà đầu tư trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Hồ sơ thay đổi địa chỉ nhà đầu tư gồm:

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (cụ thể là thay đổi địa chỉ của nhà đầu tư);

- Báo cáo tình hình triển khai hoạt động dự án tới thời điểm điều chỉnh;

- Tài liệu chứng minh việc thay đổi thông tin về địa chỉ của nhà đầu tư:

+ Đối với nhà đầu tư cá nhân: bản sao CMND/CCCD, Hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương;

+ Đối với nhà đầu tư tổ chức: (i) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy phép hoạt động; Giấy chứng nhận thành lập, Quyết định thành lập hoặc các tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương; (ii) Giấy tờ về trụ sở mới bao gồm: Giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp trụ sở như Hợp đồng thuê/mượn trụ sở hoặc các giấy tờ tương đương.

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và bản gốc (nộp khi nhận giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh);

Bước 2. Cơ quan đăng ký đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh trong thời hạn 10 ngày làm việc.

Bước 3. Thông báo về việc cập nhật thông tin về địa chỉ của nhà đầu tư thay đổi đến Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính (thực hiện như thủ tục thay đổi địa chỉ của nhà đầu tư đối với trường hợp dự án đầu tư không có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại mục 2.2.1).

Thủ tục thay đổi địa chỉ của nhà đầu tư

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Luật Thành Đô về thủ tục thay đổi địa chỉ của nhà đầu tư. Trường hợp Quý bạn đọc có bất kỳ vướng mắc liên quan hoặc tư vấn thêm các nội dung liên quan, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Luật Thành Đô để được tư vấn miễn phí.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận