Thủ tục thay đổi nhà đầu tư cá nhân thực hiện dự án đầu tư

Nhà đầu tư nước ngoài có thể thay đổi trong trường hợp có nhà đầu tư nước ngoài góp thêm/rút bớt vốn hoặc dự án chuyển nhượng cho nhà đầu tư khác. Trong trường hợp thay đổi nhà đầu tư thì doanh nghiệp phải làm thủ tục “Thay đổi nhà đầu tư cá nhân thực hiện dự án đầu tư”

Thủ tục thay đổi nhà đầu tư cá nhân thực hiện dự án đầu tư

I. Căn cứ pháp lý

1. Luật đầu tư 67/2014/QH13;

2. Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

3. Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

4. Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

II. Thủ tục thực hiện

Bước 1: Thực hiện thủ tục đăng ký cho nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong doanh nghiệp.

Thủ tục bước 1 chỉ áp dung cho trường hợp sau:

a) Trường hợp ngành nghề công ty có điều kiện theo phụ lục IV Luật đầu tư 2014;

b)Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên của tổ chức kinh tế.

Hồ sơ nhà đầu tư cần chuẩn bị như sau:

(1) Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp gồm những nội dung: thông tin về tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp; tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài sau khi góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế;

(2) Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân;

(3) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức kinh tế.

Nhà đầu tư nước ngoài sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ như trên thì nộp trực tiếp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ sau ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Thông báo về việc đáp ứng đủ điều kiện góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp và doanh nghiệp Việt Nam.

Bước 2: Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế.

- Góp vốn: Xác nhận số dư tài khoản ngân hàng

- Chuyển nhượng: thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng hình thức chuyển khoản.

Các thành viên, cổ đông chuyển nhượng vốn thực hiện kê khai thuế khi chuyển nhượng theo pháp luật thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp (nếu có)

Bước 3: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bổ sung người nước ngoài trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư

Để thực hiện bước 3, doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơn như sau:

(1) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;

(2) Quyết định về việc thay đổi thành viên của công ty;

(3) Biên bản họp về việc thay đổi thành viên công ty;

(4) Hợp đồng chuyển nhượng và các giấy tờ chứng thực đã hoàn tất việc chuyển nhượng có xác nhận của đại diện pháp luật của công ty (trường hợp chuyển nhượng);

(5) Danh sách thành viên góp vốn hoặc sổ đăng ký cổ đông;

(6) Bản sao công chứng hộ chiếu thành viên mới tham gia góp vốn vào công ty (nếu có).

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ như trên doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ tại Cơ quan đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ sau ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới cho doanh nghiệp.

Bước 4: Thực hiện thay đổi nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Sau khi đã hoàn thiện thủ tục tại bước 03, doanh nghiệp tiếp tục chuẩn bị các hồ sơ để hoàn thiện tại bước 04 này như sau:  

(1) Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;

(2) Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

(3) Bản sao biên bản họp và quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư;

(4) Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án (đối với dự án chưa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Đăng ký doanh nghiệp);

(5) 01 bản sao y chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư;

(6) 01 bản sao y chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với dự án chưa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Đăng ký doanh nghiệp);

(7) bản sao y chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp;

(8) Báo cáo đầu tư (Báo cáo doanh nghiệp nộp online trên trang dautunuocngoai.gov.vn)

(9) Tài liệu xác nhận đã góp đủ vốn đến thời điểm điều chỉnh: 01 bản sao y chứng thực Báo cáo tài chính kiểm toán gần với thời điểm điều chỉnh nhất hoặc Xác nhận của ngân hàng về việc nhà đầu tư đã góp đủ vốn.

(10) Bản sao công chứng cả quyền Hộ chiếu của nhà đầu tư mới (đối với nhà đầu tư mới là cá nhân)

(11) Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp/ cổ phần và tài liệu chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng (trường hợp chuyển nhượng)

(12) Xác nhận số dư tài khoản ngân hàng (trong trường hợp góp thêm vốn)

Sau khi chuẩn bị đủ hồ sơ như trên, Doanh nghiệp nộp 01 hồ sơ tại cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trong thời hạn 10-15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều này, cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp từ chối điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư thông báo nội dung không hợp lệ bằng văn bản cho nhà đầu tư trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ để nhà đầu tư sửa đổi hoặc bổ sung.

Trên đây là toàn bộ trình tự, thủ tục thay đổi nhà đầu tư cá nhân thực hiện dự án đầu tư, Quý khách hàng gặp khó khăn về thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư vui lòng liên hệ Công ty Luật Thành Đô để được luật sư hỗ trợ nhanh chóng, chính xác nhất.

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN
Hotline: 0919 089 888
CÔNG TY LUẬT THÀNH ĐÔ
Trụ sở chính: Lô 03 - Khu B3 - Shophouse 24h - Đường Tố Hữu - Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (024) 3789 8686

Bình luận