Thủ tục thay đổi tổng vốn đầu tư đối với dự án có chấp thuận chủ trương đầu tư

Điều chỉnh dự án đầu tư là nhu cầu và là quyền của nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án đầu tư được pháp luật cho phép. Thay đổi tổng vốn đầu tư dự án có chấp thuận chủ trương đầu tư là một trong số những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư mà rất nhiều nhà đầu tư quan tâm và mong muốn được tư vấn để thực hiện.

Trong bài viết dưới đây, Luật Thành Đô trân trọng gửi tới Quý khách hàng nội dung tư vấn về thủ tục thay đổi tổng vốn đầu tư đối với dự án có chấp thuận chủ trương đầu tư nhằm giúp Quý khách có thêm những thông tin hữu ích liên quan đến vấn đề này.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

- Luật đầu tư số 61/2020/QH14;

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;

- Các văn bản pháp luật có liên quan khác.

Thủ tục thay đổi tổng vốn đầu tư đối với dự án có chấp thuận chủ trương đầu tư

II. THỦ TỤC THAY ĐỔI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI DỰ ÁN CÓ CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Căn cứ quy định điều 41 Luật đầu tư 2020, việc thay đổi tổng vốn đầu tư đối với dự án có chấp thuận chủ trương đầu tư chia thành hai trường hợp như sau:

(1) Nhà đầu tư có dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư nếu thay đổi tổng vốn đầu tư từ 20% trở lên làm thay đổi quy mô dự án đầu tư;

(2) Các trường hợp còn lại khi thay đổi tổng vốn đầu tư dưới 20% đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư chỉ cần thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư.

2.1. Thủ tục thay đổi tổng vốn đầu tư từ 20% trở lên đối với dự án có chấp thuận chủ trương đầu tư

Việc thay đổi tổng vốn đầu tư từ 20% trở lên làm thay đổi quy mô dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư; do đó nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

2.1.1. Hồ sơ thay đổi tổng vốn đầu tư đối với dự án có chấp thuận chủ trương đầu tư

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (cụ thể là thay đổi tổng vốn đầu tư);

- Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

- Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức;

- Giải trình và cung cấp tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư khi điều chỉnh vốn đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

- Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;

- Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

- Báo cáo tài chính năm gần nhất của tổ chức kinh tế thực hiện dự án hoặc xác nhận số dư của ngân hàng về việc nhà đầu tư góp đủ vốn.

2.1.2. Trình tự thực hiện

Bước 1. Thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư

- Đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, Nhà đầu tư cần chuẩn bị 08 bộ hồ sơ nêu tại mục 2.1.1 nộp cho cơ quan đăng ký đầu tư. Thời hạn giải quyết: 58 ngày làm việc.

- Đối với án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Nhà đầu tư cần chuẩn bị 04 bộ hồ sơ nêu tại mục 2.1.1 nộp cho cơ quan đăng ký đầu tư. Thời hạn giải quyết: 50 ngày làm việc.

- Đối với án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, Nhà đầu tư cần chuẩn bị 04 bộ hồ sơ nêu tại mục 2.1.1 nộp cho Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế. Thời hạn giải quyết: 48 ngày làm việc.

Bước 2. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh cho nhà đầu tư.

Bước 3. Thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (nếu có).

* Nhà đầu tư chuẩn bị và nộp 01 bộ hồ sơ đến Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ:

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo mẫu;

- Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi vốn điều lệ;

- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có).

* Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở kế hoạch và đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới.

2.2. Thủ tục thay đổi tổng vốn đầu tư dưới 20% đối với dự án có chấp thuận chủ trương đầu tư

Căn cứ điểm b khoản 2 điều 43 Nghị định 31/2021/NĐ-CP, nhà đầu tư có dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện thay đổi tổng vốn đầu tư dưới 20% sẽ không làm thay đổi quy mô dự án đầu tư; vì vậy nhà đầu tư chỉ cần thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư như sau:

Bước 1. Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ tại mục 2.1.1 cho Cơ quan đăng ký đầu tư.

Bước 2. Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Bước 3. Thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo bước 3 mục 2.1.2 (nếu có).

Thủ tục thay đổi tổng vốn đầu tư đối với dự án có chấp thuận chủ trương đầu tư

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Luật Thành Đô về thủ tục thay đổi tổng vốn đầu tư đối với dự án có chấp thuận chủ trương đầu tư. Trường hợp Quý khách hàng gặp phải bất kỳ vướng mắc nào trong quá trình thực hiện thủ tục hãy liên hệ trực tiếp với Luật Thành Đô để được tư vấn và kịp thời giải quyết.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận