HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

Hệ thống văn bản pháp luật hiện hành về xuất khẩu lao động

 

 

-                     Luật dân sự 2005 – phần ký quỹ và bản lãnh

-                     Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2006, Số 72/2006/QH11.

-                     Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTP Hướng dẫn chi tiết một số vấn đề về nội dung Hợp đồng bảo lãnh và việc thanh lý hợp đồng bảo lãnh cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

-                     Thông tư liên tịch số 16/2007/TTLT- BLĐTBXH-BTC Quy định cụ thể về tiền môi giới và tiền dịch vụ trong hoạt động đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

-                     Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BLĐTBXH-NHNNVN Quy định việc quản lý và sử dụng tiền ký quỹ của doanh nghiệp và tiền ký quỹ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

-                     Quyết định số 18/2007/QĐ-BLĐTBXH Ban hành chương trình bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài.

-                     Quyết định số 19/2007/QĐ-BLĐTBXH   Ban hành “Quy định về tổ chức bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài

-                     Quyết định số 20/2007/QĐ-BLĐTBXH Ban hành chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài.

-                     Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

-                     Nghị định số 126/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

-                     Thông tư liên tịch Số: 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC Hướng dẫn quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước

-                     Quyết định Số 61/2008/QĐ-BLĐTBXH Về mức tiền môi giới người lao động hoàn trả cho doanh nghiệp tại một số thị trường

-                     Thông tư liên tịch Số: 01/2010/TTLT-TANDTC-BLĐTB&XH-VKSNDTC Hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong quá trình giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo lãnh cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Tòa án nhân dân.

-                     Luật lao động 2012, Số 10/2012/QH13.

-                     Luật việc làm 2013, Số 38/2013/QH13.

-                     Thông tư số 21/2013/TT-BLĐTBXH quy định mức trần tiền ký quỹ và thị trường lao động mà Doanh nghiệp dịch vụ được thỏa thuận ký quỹ với người lao động.

-                     Thông tư số 22/2013/TT-BLĐTBXH quy định mẫu và nội dung của Hợp đồng cung ứng lao động và Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

-                     Thông tư liên tịch Số: 32/2013/TTLT-BLĐTBXH-BNG Hướng dẫn trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a, điểm b và điểm c khoản 2 điều 35 của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ

-                     Nghị định số 95/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

-                     Quyết định số 1012/2013/QĐ-LĐTBXH Về việc quy định chứng năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý lao động ngoài nước

-                     Luật doanh nghiệp 2014, Số 68/2014/QH13.

 

Mọi thắc mắc xin Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Công ty Luật Thành Đô  

GĐ-LSNguyễn Lâm Sơn

ĐT: 04.6680.6683 / 0982.976.486                        Hotline: 0982.976.486     Fax: 04.6680.6683

Email: luatthanhdo@gmail.com  

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận