Hồ sơ điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư

Khi nhà đâu tư (thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) có sự thay đổi về địa điểm thực hiện dự án đầu tư thì nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Cơ quan đăng ký đầu tư nơi đã cấp Giấy chứng nhận để tránh bị Cơ quan nhà nước xử phạt do không làm thủ tục điều chỉnh/thay đổi trên giấy phép.

Hồ sơ điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư

I. Căn cứ pháp lý

1. Luật đầu tư 2014;

2. Văn bản pháp lý liên quan.

II. Hồ sơ điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

1. Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

2. Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh; Báo cáo đầu tư (Bản xác nhận đã nộp trên cổng thông tin đầu tư nước ngoài);

3. Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư (điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư); Bản sao biên bản họp với loại hình Công ty TNHH, Công ty Cổ phần;

4. Hồ sơ địa điểm thực hiện dự án mới:

a. Đề xuất nhu cầu sử dụng đất đối với trường hợp đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất;

b. Trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp: Hợp đồng thuê trụ sở hoặc thỏa thuận thuê trụ sở, bản công chứng Giấy tờ chứng minh quyền cho thuê của bên cho thuê (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy phép xây dựng, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chức năng kinh doanh bất động sản của bên cho thuê hoặc các giấy tờ tương đương);

Lưu ý: Địa điểm đặt ở toà nhà hỗn hợp thì cần có quy hoạch mặt bằng tổng thể hoặc giấy tờ tương đương chứng minh địa điểm không phải chung cư để ở.

5. Bản công chứng Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định chủ trương đầu tư (nếu có);

6. Tài liệu xác nhận đã góp đủ vốn đến thời điểm điều chỉnh: 01 bản sao y chứng thực Báo cáo tài chính kiểm toán gần với thời điểm điều chỉnh nhất hoặc Xác nhận của ngân hàng về việc nhà đầu tư đã góp đủ vốn. (Đối với dự án điều chỉnh lần đầu hoặc chưa được xác nhận đã góp đủ vốn trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư);

7. Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

8. Văn bản uỷ quyền cho người khác thực hiện thủ tục.

III. Hồ sơ điều chỉnh địa điểm trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Tham khảo bài viết: “…”

Lưu ý:

Trường hợp doanh nghiệp chuyển địa chỉ trụ sở chính và địa điểm thực hiện dự án sang tỉnh, thành phố khác với nơi doanh nghiệp đã đăng ký ban đầu, hồ sơ nộp kèm theo:

a. Bản sao hợp lệ Thông báo của Cục Thuế tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đăng ký ban đầu về tình trạng kê khai thuế của Người nộp thuế chuyển cơ quan thuế quản lý;

b. Bản sao hợp lệ Thông báo tình trạng kê khai, nộp thuế của đơn vị chuyển địa điểm kinh doanh do Cục Thuế tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đăng ký ban đầu, đính kèm Sổ chi tiết tình hình thu nộp thuế của người nộp thuế;

c. Bản sao hợp lệ Thông báo người nộp thuế chuyển địa điểm của Cục Thuế tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đăng ký ban đầu;

Lưu ý chung:

Đối với dự án có quyết định chủ trương đầu tư thì thực hiện thủ tục điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Trường hợp nhà đầu tư thay đổi địa điểm thực hiện dự án đồng thời chuyển địa chỉ trụ sở chính cần làm thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trước khi làm thủ tục điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Trường hợp nhà đầu tư thay đổi địa điểm thực hiện dự án sang tỉnh, thành phố khác với nơi doanh nghiệp đã đăng ký ban đầu, thì đồng thời với việc thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và làm thủ tục với cơ quan thuế.

Địa điểm thực hiện dự án đầu tư phải đáp ứng điều kiện đối với lĩnh vực hoạt động, không được nằm trong tòa chung cư, nhà tập thể.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN
Điện thoại: 0982 976 486 - 0914 315 886
Hotline: 0919 089 888
CÔNG TY LUẬT THÀNH ĐÔ
Trụ sở chính: Lô 03 - Khu B3 - Shophouse 24h - Đường Tố Hữu - Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (024) 6680 6683 - (024) 3789 8686

Bình luận