Thủ tục điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của giấy phép đầu tư

Trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam phát sinh những thay đổi về ngành nghề kinh doanh cần phải thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư (thay đổi giấy phép đầu tư). Đồng thời doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi đăng ký kinh doanh) để tránh bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư. Nếu bị xử phạt sẽ gây rắc rối rất lớn cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam trong tương lai.

Thủ tục điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của giấy phép đầu tư

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

1. Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO

2. Luật đầu tư 2020;

3. Luật doanh nghiệp 2020;

4. Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư;

5. Văn bản pháp lý liên quan.

II. HÌNH THỨC XỬ PHẠT KHI KHÔNG ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 122/2021/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư quy định việc xử phạt đối với trường hợp vi phạm quy định về điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như sau:

“ Điều 17. Vi phạm về việc cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh (hợp đồng BCC), chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư

1. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi thành lập Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC nhưng không đăng ký với cơ quan đăng ký đầu tư nơi đặt Văn phòng điều hành.

2. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Lập hồ sơ dự án đầu tư không hợp pháp, không trung thực, không chính xác để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư;

b) Không thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

c) Không thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư, chấp thuận điều chỉnh nhà đầu tư đối với các trường hợp phải điều chỉnh theo quy định pháp luật.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc thực hiện thủ tục đăng ký thành lập Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Buộc thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

c) Buộc thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư, chấp thuận điều chỉnh nhà đầu tư đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 2 Điều này.”

III. ĐIỀU KIỆN ĐIỀU CHỈNH NGÀNH NGHỀ TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ.

- Ngành nghề không thuộc ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh tại Điều 6 Luật đầu tư 2020;

- Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo phụ lục IV Luật đầu tư 2020 phải đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật trước khi hoạt động kinh doanh;

- Ngành nghề không thuộc biểu cam kết WTO và không quy định điều kiện đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thì khi đăng ký Cơ quan đăng ký đầu tư lấy ý kiến Bộ Kế hoạch và đầu tư và các Bộ liên quan trực tiếp đến ngành nghề đó. Ví dụ: Đăng ký ngành nghề hoạt động Billiards và Golf phải xin ý kiến Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Công Thương, Bộ văn hoá thể thao và du lịch.

IV. TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH NGÀNH NGHỀ TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Trường hợp nhà đầu tư điều chỉnh ngành nghề kinh doanh làm thay đổi mục tiêu dự án đầu tư quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp thì cần phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Thủ tục thực hiện như sau:

1. Đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư

Trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương nếu thay đổi mục tiêu đã được quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư; bổ sung mục tiêu thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư.

Khi đó, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định tương ứng đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ; Dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Sau khi hoàn thiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

2. Đối với dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư

* Đối với dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng việc điều chỉnh mục tiêu đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư thì nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định cho Cơ quan đăng ký đầu tư. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

Hồ sơ bao gồm:

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

- Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

- Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức;

- Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 33 của Luật Đầu tư (nếu có).

* Trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư dẫn đến dự án đầu tư thuộc diện phải chấp thuận chủ trương đầu tư thì nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định tại Mục 2 Chương IV Nghị định 31/2021/NĐ-CP trước khi điều chỉnh dự án đầu tư. Trong trường hợp này, cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư xem xét các nội dung để chấp thuận chủ trương đầu tư cho nhà đầu tư; sau đó nhà đầu tư tiến hành thủ tục điều chỉnh ngành nghề trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Trên đây là bài viết của Luật Thành Đô về thủ tục điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của giấy phép đầu tư. Đến với Luật Thành Đô, Quý khách sẽ được tư vấn chi tiết và giải đáp các vướng mắc liên quan đến lĩnh vực pháp lý của doanh nghiệp.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận