Thủ tục thành lập công ty thi công xây dựng có vốn nước ngoài

Hiện nay, có rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài đang có nhu cầu thành lập công ty thi công xây dựng tại Việt Nam; tuy nhiên, việc thành lập công ty tại Việt Nam phải đáp ứng đủ điều kiện theo quy định và tiến hành nộp hồ sơ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Để giúp Quý khách hàng hiểu rõ hơn về nội dung này, Luật Thành Đô giới thiệu bài viết Thành lập công ty thi công xây dựng có vốn nước ngoài.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật đầu tư 2020;

- Luật doanh nghiệp 2020;

- Luật xây dựng năm 2014;

- Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư;

- Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;

- Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT quy định biểu mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

- Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

- Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam tại WTO;

- Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Thủ tục thành lập công ty thi công xây dựng có vốn nước ngoài

II. QUY ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP CÔNG TY THI CÔNG XÂY DỰNG CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI

2.1. Quy định của WTO về thi công xây dựng

STT

Tên dịch vụ

CPC

1

Thi công xây dựng nhà cao tầng

512

2

Thi công xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng

513

3

Các công tác thi công khác

511, 515, 518

2.2. Điều kiện thành lập công ty có vốn nước ngoài thi công xây dựng

Nhà đầu tư thành lập công ty có vốn nước ngoài thi công xây dựng phải đáp ứng các điều kiện sau:

(1) Điều kiện về vốn: Theo Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO, đối với dịch vụ thi công xây dựng, nhà đầu tư nước nước không bị hạn chế về tỷ lệ góp vốn thành lập công ty thi công xây dựng, tuy nhiên nhà đầu tư vẫn cần đáp ứng nguồn vốn để đảm bảo hoạt động tốt lĩnh vực kinh doanh. Trong vòng 2 năm kể từ ngày gia nhập, các doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài chỉ được cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các dự án có sự tài trợ của nước ngoài tại Việt Nam;

(2) Về hình thức đầu tư: Khi thực hiện thành lập công ty thi công xây dựng có vốn nước ngoài, nhà đầu tư phải đảm bảo về hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, đối tác Việt Nam, và các điều kiện khác theo quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;

(3) Điều kiện cụ thể đối với dịch vụ thi công xây dựng

- Có đủ năng lực hoạt động thi công xây dựng công trình tương ứng với loại, cấp công trình xây dựng;

- Chỉ huy trưởng công trường có chuyên môn và năng lực hành nghề thi công xây dựng công trình phù hợp;

- Có thiết bị thi công đáp ứng yêu cầu về an toàn và chất lượng xây dựng công trình.

III. THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY THI CÔNG XÂY DỰNG CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI

3.1. Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư dịch vụ thi công xây dựng có vốn nước ngoài

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

(1) Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư theo Mẫu;

(2) Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân, bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu khác đối với nhà đầu tư là tổ chức;

(3) Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án;

- Đối với dự án đầu tư đã triển khai hoạt động, nhà đầu tư nộp hồ sơ theo quy định trên đây, trong đó đề xuất dự án đầu tư thay bằng báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư từ thời điểm triển khai đến thời điểm đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

(4) Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

(5) Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

(6) Giải trình về sử dụng công nghệ đối với Dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;

(7) Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;

(8) Tài liệu giải trình khác về hồ sơ;

(9) Văn bản ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tiến hành thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dịch vụ thi công xây dựng (nếu có).

- Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ gửi tới cơ quan đầu tư có thẩm quyền để xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

3.2. Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty thi công xây dựng có vốn nước ngoài

Thành phần hồ sơ bao gồm:

(1) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

(2) Điều lệ công ty;

(3) Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh;

(4) Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (Chứng minh nhân dân/Căn cước/Hộ chiếu) đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân; Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức;

(5) Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

(6) Văn bản ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tiến hành thủ tục thành lập công ty thi công xây dựng có vốn nước ngoài (nếu có).

Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ gửi tới cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.

Thành lập công ty thi công xây dựng có vốn nước ngoàiTrên đây là bài viết của Luật Thành Đô liên quan đến Thành lập công ty thi công xây dựng có vốn nước ngoài. Quý khách hàng vui lòng tham khảo bài viết, nếu có bất kỳ vướng mắc nào liên quan vui lòng liên hệ Luật Thành Đô để được tư vấn và hỗ trợ.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận