THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN; THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH 2 TV; THÀNH LẬP CÔNG TY HỢP DANH

Thủ tục Thành lập Doanh nghiệp:

Thành lập Công ty cổ phần; Thành lập Công ty TNHH 2 TV; Thành lập Công ty hợp danh

        “Mọi thủ tục pháp lý đều được thực hiện trên cơ sở quy định tại các Văn bản Quy phạm pháp luật, mọi văn bản khác đều chỉ mang tính chất tham khảo và không có giá trị pháp lý.”

1. 

Thủ tục Luật định - Quy định Pháp luật:

-

Thành phần hồ sơ:

 

Điều 22. Nghị định 78/2015/NĐ-CP, Hồ sơ thành lập Công ty Cổ phần, Công ty TNHH 2 TV, Công ty Hợp danh gồm:

 

 

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2. Điều lệ công ty.

3. Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần. Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức.

4. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

a) Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân;

b) Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức;

c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

-

Quy trình thực hiện:

 

Điều 27 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định:

 

 

3. Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

4. Sau khi trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh nhập đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và tải cácvăn bản trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp sau khi được số hóa vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

-

Cơ quan thụ lý:

 

1.

Phòng ĐKKD cấp tỉnh

-

Thời hạn giải quyết:

 

03 ngày làm việc - Điều 28 Nghị định 78/2015/NĐ- CP quy định:

 

 

1. Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

2. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên doanh nghiệp yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định, Phòng Đăng ký kinh doanh phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Phòng Đăng ký kinh doanh ghi toàn bộ yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với mỗi một bộ hồ sơ do doanh nghiệp nộp trong một Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

3. Nếu quá thời hạn trên mà không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hoặc không được thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thì người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

-

Kết quả đạt được:

 

 

Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp

 

 

 

2. 

Ý kiến Luật sư – các lưu ý của Thành Đô

 

Việc Đăng ký thành lập doanh nghiệp là Công ty Cổ phần, Công ty TNHH 2 TV, Cty hợp danh cần lưu ý mấy điểm như sau:

-

Thứ 1: Về mặt quản lý, pháp luật của nhà nước có xu hướng thắt chặt quản lý đối với các loại hình Công ty này bởi tính đa số lượng thành viên, phạm vi ảnh hưởng quyền lợi cá nhân lớn

-

Thứ 2: khi làm thủ tục Đăng ký, cần thiết phải tiến hành soạn thảo Điều lệ Công ty sao cho phù hợp với quy định pháp luật và thực tế nhu cầu kiểm soát Công ty sau khi được thành lập.

-

Thứ 3: Công ty trước, trong và sau quá trình đăng ký thành lập cần thiết phải chú ý xây dựng hệ thống văn bản pháp lý cam kết góp vốn, nguyên tắc quản lý hoạt động và phân chia lợi nhuận kinh doanh.

-

Thứ 4: Lưu ý khi làm thủ tục Đăng ký doanh nghiệp hay bị sửa các lỗi về ngữ pháp, về nội dung Tên doanh nghiệp và tên ngành nghề kinh doanh. Tên Doanh nghiệp phải được đối chiếu trên phạm vi cả nước. Ngành nghề kinh doanh phải ghi theo Danh mục ngành nghề kinh tế tại Quyết định 10/2007/QĐ-TTg và hướng dẫn liên quan.

 

Luật sư:

NGUYỄN LÂM SƠN

Công ty:

LUẬT THÀNH ĐÔ

 

ĐT:

0982.976.486

Email:

luatthanhdo@gmail.com

           

---------------------------------------------------------------------

Trân trọng!

CÔNG TY LUẬT THÀNH ĐÔ

Ls - GĐ. Nguyễn Lâm Sơn

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận