THỦ TỤC THAY ĐỔI CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY TNHH 1TV, CHỦ DN TƯ NHÂN

Thủ tục Thay đổi Chủ sở hữu Công ty TNHH 1TV

        “Mọi thủ tục pháp lý đều được thực hiện trên cơ sở quy định tại các Văn bản Quy phạm pháp luật, mọi văn bản khác đều chỉ mang tính chất tham khảo và không có giá trị pháp lý.”

1. 

Thủ tục Luật định - Quy định Pháp luật:

-

Thành phần hồ sơ:

 

Nghị định 78/2015/NĐ-CP, Hồ sơ thay đổi Chủ sở hữu Cty TNHH 1TV, Chủ DNTN:

 

 

Điều 46. Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

1. Trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho một cá nhân hoặc một tổ chức thì người nhận chuyển nhượng phải đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty. Hồ sơ đăng ký thay đổi bao gồm:

a) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu cũ và chủ sở hữu mới hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký;

b) Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của người nhận chuyển nhượng trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là cá nhân hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là tổ chức; Danh sách người đại diện theo ủy quyền, bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền;

c) Bản sao hợp lệ Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty;

d) Hợp đồng chuyển nhượng vốn hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng vốn;

đ) Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư.

2. Trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, hồ sơ đăng ký thay đổi thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều này, trong đó, quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc thay đổi chủ sở hữu công ty được sử dụng thay thế cho hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ hoàn tất việc chuyển nhượng.

3. Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thay đổi chủ sở hữu do thừa kế thì công ty đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty. Hồ sơ bao gồm:

a) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do chủ sở hữu mới hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký;

b) Bản sao hợp lệ Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty;

c) Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của chủ sở hữu mới;

d) Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người được thừa kế.

4. Trường hợp có nhiều hơn một cá nhân hoặc nhiều hơn một tổ chức được thừa kế phần vốn của chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty đăng ký chuyển đổi sang loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Hồ sơ đăng ký chuyển đổi bao gồm:

a) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

b) Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty chuyển đổi;

c) Danh sách thành viên;

d) Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của các thành viên đối với trường hợp thành viên là cá nhân; bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác đối với trường hợp thành viên là tổ chức;

đ) Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của các tổ chức, cá nhân được thừa kế.

5. Việc đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trong trường hợp tặng cho toàn bộ phần vốn góp thực hiện như đối với trường hợp chuyển nhượng phần vốn góp quy định tại Khoản 1 Điều này. Trong hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, hợp đồng tặng cho phần vốn góp được sử dụng thay thế cho hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng.

6. Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

 

 

Điều 47. Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích

Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân bán, tặng cho doanh nghiệp hoặc chủ doanh nghiệp tư nhân chết, mất tích thì người mưa, người được tặng cho, người được thừa kế phải đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân. Hồ sơ đăng ký thay đổi bao gồm:

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp có chữ ký của người bán, người tặng cho và người mua, người được tặng cho doanh nghiệp tư nhân đối với trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp tư nhân; chữ ký của người được thừa kế đối với trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết, mất tích;

2. Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của người mua, người được tặng cho doanh nghiệp tư nhân, người thừa kế;

3. Hợp đồng mua bán, hợp đồng tặng cho doanh nghiệp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng đối với trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp tư nhân; Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người được thừa kế.

Khi nhận hồ sơ đăng ký thay đổi của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

-

Quy trình thực hiện:

 

Đã được hướng dẫn chi tiết theo từng nội dung thay đổi như trên.

-

Cơ quan thụ lý:

 

1.

Phòng ĐKKD cấp tỉnh nơi đặt trụ sở.

-

Thời hạn giải quyết:

 

03 ngày làm việc

-

Kết quả đạt được:

 

 

Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp mới

 

 

 

2. 

Ý kiến Luật sư – các lưu ý của Thành Đô

 

Việc Đăng ký thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp cần lưu ý mấy điểm như sau:

-

Thứ 1: Theo đúng luật định, hầu hết các thay đổi trong hồ sơ đăng ký kinh doanh ban đầu đều phải làm thủ tục thông báo thay đổi nội dung ĐK doanh nghiệp lên phòng ĐKKD, trường hợp thông báo quá hạn, hoặc không thông báo đều bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật hiện hành. Vì vậy, các doanh nghiệp cần lưu ý để thực hiện thông báo theo đúng thời hạn luật định (thường là 10 ngày làm việc).

-

Thứ 2: Việc thay đổi Chủ sở hữu Công ty TNHH 1TV sẽ phải thực hiện Quyết toán thuế theo đúng Luật định, khi đó, cần thiết phải có sự tham gia phối hợp của các Chuyên Gia pháp lý và chuyên gia thuế để đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ của các bên chuyển nhượng, cũng như đảm bảo quyền lợi của các chủ sở hữu trước và sau khi chuyển đổi.

-

Thứ 3: Nhiều điểm lưu ý khác tùy theo từng trường hợp cụ thể.

 

Luật sư:

NGUYỄN LÂM SƠN

Công ty:

LUẬT THÀNH ĐÔ

 

ĐT:

0982.967.486

Email:

luatthanhdo@gmail.com

           

----------------------------------------------------------------------

Trân trọng!

CÔNG TY LUẬT THÀNH ĐÔ

Ls - GĐ. Nguyễn Lâm Sơn

Các từ khóa liên quan trong Web giúp người đọc dễ dàng tìm kiếm hơn

Thủ tục thành lập doanh nghiệp, thu tuc thanh lap doanh nghiep, thủ tục thành lập công ty, thu tuc thanh lap cong ty, thành lập doanh nghiệp, thanh lap doanh nghiep, thành lập công ty, thanh lap cong ty, đăng ký thành lập doanh nghiệp, dang ky thanh lap doanh nghiep, mở công ty, mo cong ty, đăng ký công ty, dang ky cong ty, thành lập công ty cổ phần, thanh lap cong ty co  phan, thủ tục thành lập công ty cổ phân, đăng ký thành lập công ty cổ phần, công ty cổ phần, thành lập công ty TNHH, thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, thủ tục thành lập công ty TNHH, thu tuc thanh lap cong ty TNHH, đăng ký kinh doanh, dang ky kinh doanh, đăng ký doanh nghiệp, công ty, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, thay đổi đăng ký kinh doanh, thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, thủ tục, thay doi dang ky kinh doanh, thu tục thay doi dang ky kinh doanh, bổ sung ngành nghề, bo sung nganh nghe, thủ tục bổ sung ngành nghề, thu tuc bo sung nganh nghe, thay đổi trụ sở chính, thủ tục thay đổi trụ sở chính, ngành nghề, thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi đăng ký kinh doanh,  mua bán doanh nghiệp, sáp nhập doanh nghiệp, chuyển đổi doanh nghiệp, giải thể công ty, giai the cong ty, thủ tục giải thể công ty, thủ tục giải thể công ty cổ phần, mở chi nhánh, thủ tục mở chi nhánh, dịch vụ mở chi nhánh, mở chi nhánh giá rẻ, mở chinh nhánh chuyên nghiệp, thành lập công ty giá rẻ, thanh lap cong ty gia re, thanh lap cong ty chuyen nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh giá rẻ, thay đổi đăng ký kinh doanh chuyên nghiệp, thành lập công ty nhanh, thanh lap cong ty nhanh, hộ kinh doanh, đăng ký hộ kinh doanh, văn phòng đại diện, mở văn phòng đại diện, thủ tục mở văn phòng đại diện

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN
Hotline: 0919 089 888
CÔNG TY LUẬT THÀNH ĐÔ
Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, phố Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (024) 3789 8686

Bình luận