Các khoản tiền thu từ nghiệp đoàn/đơn vị sử dụng lao động

CÁC KHOẢN TIỀN THU TỪ NGHIỆP ĐOÀN/ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Nghiệp đoàn/ đơn vị sử dụng lao động là các tổ chức có vai trò quan trọng trong hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Ở mỗi xí nghiệp, công ty dù nhỏ hay lớn cũng đều có nghiệp đoàn. Tổ chức này có vai trò quan trọng trong quá trình tuyển dụng lao động cho doanh nghiệp tại Nhật Bản. Chính vì vậy, người lao động sẽ được nghiệp đoàn/ đơn vị sử dụng lao động bảo vệ và giành nhiều quyền lợi trong công tác hoạt động xuất khẩu lao động. Một trong những điểm chú ý đó chính là các khoản tiền thu từ nghiệp đoàn/đơn vị sử dụng lao động nhằm hỗ trợ người lao động. Luật Thành Đô sẽ cùng các quý bạn đọc làm rõ vấn đề này qua bài viết dưới đây.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 72/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006;

- Nghị định 38/2020/NĐ-CP 38/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

- Công văn số 1123/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 06 tháng 04 năm 2016 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tiếp tục thực hiện các biện pháp chấn chỉnh đưa thực tập sinh Việt Nam sang Nhật Bản

II. CÁC KHOẢN TIỀN THU TỪ NGHIỆP ĐOÀN/ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Doanh nghiệp xuất khẩu lao động đi Nhật Bản được phép thu từ nghiệp đoàn/đơn vị sử dụng lao động các khoản thu bao gồm: Phí quản lý và phí đào tạo nghiệp đoàn hỗ trợ. Cụ thể:

- Phí quản lý do nghiệp đoàn chi trả: 36.000.000 đồng

Hiện nay, theo kế hoạch và nội dung dự định hợp tác, nghiệp đoàn bên phía Nhật Bản cam kết chi trả cho công ty mức phí quản lý tối thiểu là 5.000 yên/thực tập sinh/tháng theo hình thức chuyển khoản trực tiếp và tài khoản của công ty. Nội dung này sẽ được kê khai chi tiết tại Hợp đồng phái cử thực tập sinh sang Nhật Bản. Theo đó, thực tế khi công ty được cấp giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và thực hiện hoạt động này thì đối với mỗi đơn hàng Nghiệp đoàn chi trả cho công ty (5000 yên/tháng/người tương đương khoảng 1.000.000 đồng/tháng/người; 36.000.000 đồng/thực tập sinh/hợp đồng 3 năm).

- Phí đào tạo nghiệp đoàn hỗ trợ: 15.000 yên/TTS (3.000.000 đồng)

Nghiệp đoàn phía Nhật Bản chi trả vào tài khoản của công ty chi phí đào tạo tại Việt Nam với mức không thấp hơn 15.000 Yên/người. Hiện tại, phí đối tác cam kết sẽ chi trả cho công ty tiền ủy thác đào tạo với mức hỗ trợ 3.000.000 đồng/thực tập sinh trong thời gian đào tạo tại Việt Nam.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận