Thủ tục thành lập công ty tư vấn du học có vốn nước ngoài

Hiện nay xu thế học tập, đào tạo tại nước ngoài đang phát triển mạnh, trở thành một luồng gió mới tại Việt Nam. Với mục đích nâng cao chất lượng giáo dục, vươn tầm nhìn ra toàn thế giới, các trung tâm tư vấn du học mọc lên  rầm rộ, trong số đó rất nhiều nhà đầu tư đến từ nước ngoài đã và đang kinh doanh dịch vụ tư vấn du học tại Việt Nam cũng góp phần không nhỏ vào sự phát triển rầm rộ của ngành dịch vụ tư vấn du học tại Việt Nam. Tuy nhiên các nhà đầu tư nước ngoài mong muốn kinh doanh dịch vụ tư vấn du hoc tại Việt Nam cần phải hoàn thành các thủ tục pháp lý cũng như đáp ứng các điều kiện cụ thể theo quy định của Pháp luật Việt Nam về kinh doanh dịch vụ tư vấn du học. Để các nhà đầu tư có thể hiểu rõ hơn về trình tự thủ tục cũng như các điều kiện để kinh doanh dịch vụ tư vấn du học tại Việt Nam, Luật Thành Đô xin giới thiệu bài viết: Thủ tục thành lập công ty tư vấn du học có vốn đầu tư nước ngoài

I. Cơ sở pháp lý.

1. Luật đầu tư số 67/2014/QH13;

2. Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

3.  Luật giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009;

3. Nghị định số 135/2018/NĐ-CP/Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số  46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

4. Nghị định số 46/2017/NĐ-CP/Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

5. Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT/Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học;

6. Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

II. Điều kiện thành lập công ty tư vấn du học có vốn đầu tư nước ngoài.

1. Điều kiện về pháp lý:

Theo quy định của Luật đầu tư 2014, nhà đầu tư nước ngoài mong muốn kinh doanh trong lĩnh vực tư vấn du học tại Việt Nam có thể tự mình thành lập doanh nghiệp hoặc tham gia góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp và các doanh nghiệp tại Việt Nam đồng thời cần phải xin cấp giấy chứng nhận đầu tư kinh doanh ngành nghề dịch vụ tư vấn du học.

2. Điều kiện về nhân sự:

2.1. Giám đốc trung tâm tư vấn du học:

Giám đốc trung tâm tư vấn du học là người được doanh nghiệp bổ nhiệm hoặc thuê trực tiếp quản lý, điều hành tổ chức, bộ máy và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động của trung tâm, có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Pháp luật hiện hành không yêu cầu về trình độ bằng cấp của giám đốc trung tâm tư vấn du học, tuy nhiên công ty tư vấn du học khi bổ nhiệm hoặc thuê giám đốc trung tâm nên lựa chọn những người có kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ tư vấn du học để thuận lợi cho hoạt động kinh doanh tư vấn du học của công ty.

2.2. Đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học:

            Nhân viên trực tiếp tư vấn du học là người trực tiệp làm nhiệm vụ tư vấn, hỗ trợ du học sinh đồng thời chuẩn bị hồ sơ du học nộp cho các trường tại nước ngoài, kiểm tra, theo dõi du học sinh trước, trong và sau khi du học sinh sang nước bạn du học. Nhân viên trực tiếp tư vấn du học cần đáp ứng các điều kiện sau:

  • Có trình độ đại học trở lên;
  • Có năng lực sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương;
  • Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học do Học viện quản lý giáo dục cấp.

3. Điều kiện về cơ sở vật chất:

            Pháp luật hiện hành không có quy định cụ thể về cơ sở vật chất của trung tâm tư vấn do học, tuy nhiên theo thực tế hoạt động cũng như qua quá trình làm việc với các cơ quan nhà nước để xin cấp giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học, Luật Thành Đô nhận thấy rằng đối với cơ sở vật chất các trung tâm tư vấn du học nên đảm bảo đáp ứng các yêu cầu như sau: 

- Có trụ sở hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật

- Khu hành chính, văn phòng làm việc phải đảm bảo đủ phòng và điều kiện làm việc cho cán bộ, nhân viên của trung tâm tư vấn du học.

- Đảm bảo trang thiết bị, hoạt động phòng cháy chữa cháy theo quy định của Luật phòng cháy chữa cháy 2010 sửa đổi, bổ sung năm 2013.

- Có sân bãi để xe và phương án giữ xe.

III. Thủ tục thành lập công ty tư vấn du học có vốn đầu tư nước ngoài.

            Sau khi công ty đáp ứng đầy đủ các điều kiện để kinh doanh dịch vụ tư vấn du học, doanh nghiệp chuẩn bị một bộ hồ sơ bao gồm các thành phần sau:

1.Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; với những nội dung chủ yếu gồm: Mục tiêu, nội dung hoạt động; khả năng khai thác và phát triển dịch vụ du học ở nước ngoài; kế hoạch và các biện pháp tổ chức thực hiện; phương án giải quyết khi gặp vấn đề rủi ro của trung tâm tư vấn du học đối với người được tư vấn du học;

2. Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của doanh nghiệp;

3. Quyết định của Chủ sở hữu công ty về việc thành lập trung tâm tư vấn du học;

4. Quyết định bổ nhiệm giám đốc trung tâm tư vấn du học;

5. Hồ sơ của giám đốc trung tâm:

- Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân như chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu;

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;

- Bằng cấp cao nhất của giám đốc trung tâm hiện có;

6. Danh sách đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học bao gồm các thông tin chủ yếu sau đây: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, vị trí công việc sẽ đảm nhiệm tại tổ chức dịch vụ tư vấn du học. Ngoài ra khách hàng cần chuẩn bị thêm các giấy tờ của các nhân viên trực tiếp tư vấn du học và lưu trữ tại trung tâm tư vấn du học để đối chiếu như sau:

- Bản sao Hợp đồng lao động;

- Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân như chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu;

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan chức năng có thẩm quyền;

- Bản sao bằng cử nhân trở lên;

- Bản sao chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học;

- Bản sao chứng chỉ ngoại ngữ;

7. Tài liệu chứng minh cơ sở vật chất:

- Bản sao Hợp đồng thuê trụ sở trung tâm tư vấn du học;

- Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/quyền sở hữu nhà ở nơi đặt trụ sở;

8. Tài liệu định hướng du học;

9. Mẫu hợp đồng du học tự túc;

10. Biên bản ghi nhớ với đối tác (Nếu có);         

Khi đã chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, doanh nghiệp tiến hành nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa thuộc Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp hoạt động dịch vụ tư vấn du học (nếu doanh nghiệp ở thành phố Hà Nội thì chỉ cần nộp hồ sơ online tại cổng thông tin dịch vụ công thành phố Hà Nội http:dichvucong.hanoi.gov.vn), nếu hồ sơ hợp lệ Sở giáo dục và Đào tạo sẽ cử đoàn kiểm tra xuống doanh nghiệp làm việc để xác thực các nội dung tại hồ sơ nếu hồ sơ có sai sót so với thực tế tại doanh nghiệp, Sở giáo dục và Đào tạo yêu cầu doanh nghiệp sửa đổi hồ sơ đồng thời bổ sung các điều kiện phù hợp. Sau 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, doanh nghiệp sẽ được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học. 

Trên đây là toàn bộ thủ tục thành lập công ty tư vấn du học có vốn đầu tư nước ngoài . Nếu Quý độc giả còn bất cứ vướng mắc nào liên quan đến thủ tục này, xin vui lòng liên hệ với công ty Luật Thành Đô qua địa chỉ email hoặc số điện thoại dưới đây.

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN
Hotline: 0919 089 888
CÔNG TY LUẬT THÀNH ĐÔ
Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, phố Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (024) 3789 8686

Bình luận