Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư thẩm quyền ban quản lý khu công nghiệp

Giấy chứng nhận đầu tư là văn bản ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư. Trong quá trình đi vào hoạt động các Công ty, nhà đầu tư sẽ có nhu cầu thay đổi một hoặc một số nội dung trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Luật Thành Đô trân trọng gửi tới Quý khách hàng bài viết Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư thẩm quyền ban quản lý khu công nghiệp hy vọng giúp Quý khách hàng nắm vững hơn về thủ tục hành chính liên quan đến vấn đề này.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật Đầu tư năm 2020;

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ;

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Văn bản pháp luật khác có liên quan.

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư thẩm quyền ban quản lý khu công nghiệp

II. ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ THẨM QUYỀN BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP

2.1. Thẩm quyền điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của Ban quản lý Khu công nghiệp

Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư sau:

- Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu chức năng trong khu kinh tế;

- Dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

2.2. Hồ sơ thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư thuộc thẩm quyền Ban quản lý Khu công nghiệp

Hồ sơ thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư thuộc thẩm quyền của Ban quản lý Khu công nghiệp bao gồm:

(1) Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

(2) Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

(3) Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức;

(4) Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung cụ thể của dự án đầu tư (nếu có).

(5) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

(6) Văn bản ủy quyền đối với trường hợp nhà đầu tư không trực tiếp nộp hồ sơ.

2.3. Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư thuộc thẩm quyền Ban quản lý Khu công nghiệp

- Đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban quản lý khu công nghiệp:

+ Nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ Ban quản lý khu công nghiệp;

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban quản lý khu công nghiệp gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để lấy ý kiến về những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư;

+ Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung điều chỉnh dự án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó;

+ Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban quản lý khu công nghiệp quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư được gửi cho nhà đầu tư, cơ quan có liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư.

- Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư:

+ Trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư nộp văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư cho Ban quản lý khu công nghiệp kèm theo tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Ban quản lý khu công nghiệp điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

+ Trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư không thuộc các trường hợp trên nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ cho Ban quản lý khu công nghiệp. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban quản lý khu công nghiệp điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

IV. DỊCH VỤ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ THẨM QUYỀN BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP CỦA LUẬT THÀNH ĐÔ

Sau khi nắm được thông tin khách hàng, Luật Thành Đô sẽ tiến hành các công việc sau:

(1) Tư vấn về điều kiện quy trình, thủ tục, hồ sơ cần thiết để làm thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư thẩm quyền Ban quản lý khu công nghiệp;

(2) Tư vấn các phương án để thực hiện thủ tục, từ đó đưa ra ưu và khuyết điểm của các phương án để Quý khách có thể lựa chọn cách tiến hành phù hợp với tình hình của nhà đầu tư và doanh nghiệp;

(3) Hỗ trợ khách hàng chuẩn bị các giấy tờ, kiểm tra giấy tờ tài liệu được cung cấp;

(4) Xây dựng và soạn thảo hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư & giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

(5) Đại diện quý doanh nghiệp đi nộp hồ sơ tại cơ quan chức năng;

(6) Hỗ trợ giải trình tại cơ quan chức năng về hồ sơ theo quy định của pháp luật;

(7) Đại diện doanh nghiệp lấy kết quả là giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

(8) Đại diện doanh nghiệp nộp phí, lệ phí nhà nước theo quy định của nhà nước;

(9) Hỗ trợ doanh nghiệp các thủ tục hoàn tất sau khi được cấp giấy phép;

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư thẩm quyền ban quản lý khu công nghiệp

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Luật Thành Đô về Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư thẩm quyền của Ban quản lý khu công nghiệp. Nếu quý khách hàng cần tư vấn về thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quý khách hàng có thể tham khảo thêm các bài viết về Thủ tục đầu tư của Luật Thành Đô để được tư vấn chi tiết.

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN
Hotline: 0919 089 888
CÔNG TY LUẬT THÀNH ĐÔ
Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, phố Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (024) 3789 8686

Bình luận