Người lãnh đạo xuất khẩu lao động có bắt buộc là người đại diện theo pháp luật không?

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Người lãnh đạo hoạt động xuất khẩu lao động là người chịu trách nhiệm chính, lãnh đạo, điều hành chung các hoạt động xuất khẩu lao động.

Vậy người lãnh đạo xuất khẩu lao động có bắt buộc là người đại diện theo pháp luật không? Pháp luật quy định gì về vấn đề này? Hãy cùng Luật Thành Đô làm rõ thông qua bài viết dưới đây.

Theo quy định của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2006, Người lãnh đạo điều hành hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

(1) Có trình độ từ đại học trở lên,

(2) Có ít nhất ba năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc hoạt động trong lĩnh vực hợp tác và quan hệ quốc tế

(3) Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành bản án hình sự của toà án, không trong thời hạn cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc công việc

Tuy nhiên Nghị định 38/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20 tháng 5 năm 2020 đã bổ sung thêm một điều kiện bắt buộc đối với người lãnh đạo xuất khẩu lao động là “Người lãnh đạo điều hành hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp”

Điều kiện này cũng được quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020. Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Như vậy, theo quy định pháp luật hiện hành, người lãnh đạo hoạt động xuất khẩu lao động bắt buộc là người đại diện theo pháp luật.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận