Hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy phép xuất khẩu lao động năm 2022

Doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu lao động hay còn gọi là doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là một trong những lĩnh vực kinh doanh có điều kiện mà pháp luật quy định rất nghiêm ngặt về các điều kiện cần phải đáp ứng khi hoạt động lĩnh vực này, cụ thể là phải được cấp giấy phép xuất khẩu lao động.

1. NỘI DUNG TƯ VẤN

- Thành lập doanh nghiệp có ngành nghề hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

- Tư vấn xây dựng hồ sơ xin cấp giấy phép xuất khẩu lao động.

2. ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

Doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau đây trước khi nộp hồ sơ xin cấp giấy phép xuất khẩu lao động:

(1) Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành nghề hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

(2) Có vốn điều lệ từ 05 tỷ đồng trở lên;

(3) Có đề án hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

(4) Có bộ máy nhân sự, cơ sở vật chất để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài và hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trường hợp doanh nghiệp lần đầu tham gia hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài thì phải có phương án tổ chức bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết và hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

(5) Người lãnh đạo điều hành hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải có trình độ từ đại học trở lên, có ít nhất ba năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc hoạt động trong lĩnh vực hợp tác và quan hệ quốc tế;

(6) Bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp dịch vụ phải có ít nhất 12 (mười hai) cán bộ chuyên trách có đủ những điều kiện sau đây: Có trình độ từ cao đẳng trở lên, có lý lịch rõ ràng, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành bản án hình sự của toà án, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

(7) Có tiền ký quỹ 01 (một) tỷ đồng tại ngân hàng.

Xem bài chi tiết: Điều kiện cấp giấy phép xuất khẩu lao động năm 2022

3. HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY PHÉP XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

Sau khi đã đáp ứng đủ các điều kiện mà Luật Thành Đô vừa nêu bên trên, doanh nghiệp chuẩn bị 01 bộ hồ sơ theo quy định của pháp luật để nộp lên Cục quản lý lao động ngoài nước – Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Hồ sơ gồm có:

(1) Văn bản đề nghị cấp Giấy phép xuất khẩu lao động của doanh nghiệp (Luật Thành Đô cung cấp mẫu văn bản đề nghị mới nhất và chính xác nhất hiện nay);

(2) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (trong đó có ngành nghề: cung ứng và quản lý nguồn lao động; có vốn điều lệ tối thiểu là 5 tỷ đồng);

(3) Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện về vốn pháp định 05 tỷ đồng theo quy định (thường xác nhận thông qua số dư của tổ chức tín dụng);

(4) Giấy xác nhận ký quỹ 1 tỷ của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính;

(5) Đề án hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài: trong đó phải thể hiện năng lực tài chính, cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ có đủ trình độ và kinh nghiệm đáp ứng được yêu cầu của hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Đề án (Luật Thành Đô cung cấp mẫu đề án dành cho doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu lao động) bao gồm những nội dung cơ bản sau đây:

- Tên giao dịch, địa chỉ giao dịch, loại hình doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh, vốn và cơ cấu vốn, chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc người đại diện doanh nghiệp theo ủy quyền, vốn, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (nếu là doanh nghiệp đang hoạt động).

- Phương án tổ chức bộ máy hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

- Dự kiến thị trường đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, ngành nghề đưa lao động đi, địa bàn tuyển chọn lao động.

- Phương án tuyển chọn người lao động, bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động, quản lý người lao động làm việc ở nước ngoài.

- Phương án tài chính để thực hiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

(6) Sơ yếu lý lịch của người lãnh đạo điều hành hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

(7) Phương án tổ chức (đối với doanh nghiệp lần đầu tham gia hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài) hoặc báo cáo về tổ chức bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và bộ máy bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài. (Luật Thành Đô cung cấp phương án tổ chức bộ máy cho doanh nghiệp theo mẫu hiện hành). Bộ máy chuyên trách để bồi d­ưỡng kiến thức cần thiết cho ngư­ời lao động trư­ớc khi đi làm việc ở n­ước ngoài đư­ợc tổ chức thành trư­ờng hoặc trung tâm đào tạo, phải có ít nhất những bộ phận sau đây:

- Bộ phận đào tạo;

- Bộ phận quản lý học viên.

Bộ máy chuyên trách bồi d­ưỡng kiến thức cần thiết cho ngư­ời lao động để thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

- Trực tiếp tổ chức bồi dư­ỡng kiến thức cần thiết cho ng­ời lao động;

- Quản lý chư­ơng trình đào tạo, thời gian lên lớp của giáo viên, học viên;

- Thực hiện các hợp đồng liên kết về bồi d­ưỡng kiến thức cần thiết;

- Biên soạn tài liệu;

- Quản lý học viên;

- Tổ chức kiểm tra và cấp chứng chỉ sau mỗi khóa học.

(8) Danh sách trích ngang của các cán bộ chuyên trách trong bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, gồm các nội dung: họ tên, ngày tháng năm sinh, chức vụ, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, nhiệm vụ được giao. Cán bộ chuyên trách phải có các điều kiện cụ thể sau đây:

* Về án bộ chuyên trách về thị trường:

- Có chuyên môn, nghiệp vụ thuộc các chuyên ngành kinh tế, luật;

- Có trình độ ngoại ngữ phù hợp với từng thị trường mà doanh nghiệp dự kiến đưa người lao động đến làm việc;

- Có hiểu biết những quy định của pháp luật Việt Nam và nước tiếp nhận liên quan đến người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

* Về cán bộ chuyên trách về quản lý lao động:

- Có chuyên môn, nghiệp vụ thuộc chuyên ngành luật, quản trị nhân lực;

- Có trình độ ngoại ngữ phù hợp với từng thị trường mà doanh nghiệp dự kiến đưa người lao động đến làm việc;

- Am hiểu những quy định của pháp luật Việt Nam và nước tiếp nhận liên quan đến người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

* Về cán bộ chuyên trách bồi dưỡng kiến thức cần thiết:

- Có kinh nghiệm và hiểu biết về hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

- Có hiểu biết những quy định của pháp luật Việt Nam và nước tiếp nhận liên quan đến người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

* Về cán bộ nghiệp vụ tài chính:

- Có chuyên môn, nghiệp vụ thuộc chuyên ngành tài chính, kế toán;

- Am hiểu các quy định của pháp luật trong lĩnh vực hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

* Về cán bộ giữ vị trí lãnh đạo điều hành bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp: ngoài điều kiện quy định chung nêu trên, phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Có trình độ từ đại học trở lên; Có lý lịch rõ ràng;

- Có ít nhất ba (03) năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc hoạt động trong lĩnh vực hợp tác và quan hệ quốc tế;

- Không phải là người đang bị xử lý hình thức kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong lĩnh vực hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; hoặc là người đã giữ vị trí lãnh đạo điều hành bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài tại những doanh nghiệp dịch vụ bị thu hồi giấy phép do vi phạm pháp luật trong lĩnh vực hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Xem thêm: Tư vấn thủ tục xin cấp giấy phép xuất khẩu lao động năm 2022

Thủ tục xin giấy phép xuất khẩu lao động

4. TÀI LIỆU KHÁCH HÀNG CẦN CUNG CẤP

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (có ngành nghề: cung ứng và quản lý nguồn lao động; có vốn điều lệ tối thiểu là 05 tỷ đồng);

- Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện về vốn điều lệ 05 tỷ đồng theo quy định (xác nhận số dư của tổ chức tín dụng hoặc chứng thư thẩm định giá của tổ chức thẩm định giá về tài sản của doanh nghiệp hoặc báo cáo tài chính 2 năm gần nhất của doanh nghiệp – có xác nhận của tổ chức kiểm toán). Luật Thành Đô hỗ trợ khách hàng thực hiện thủ tục xin xác nhận;

- Giấy xác nhận ký quỹ của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp ký quỹ 01 tỷ đồng. (Theo mẫu Luật Thành Đô cung cấp);

- Hồ sơ cá nhân của người điều hành: Bằng đại học; Sơ yếu lý lịch; Tài liệu chứng minh kinh nghiệm làm việc (Theo mẫu Luật Thành Đô cung cấp).

- Danh sách trích ngang cán bộ chuyên trách trong bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, kèm theo tài liệu chứng minh về trình độ chuyên môn.

5. DỊCH VỤ XIN GIẤY PHÉP XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

Luật Thành Đô là đơn vị có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xin giấy phép xuất khẩu lao động, tư vấn và hỗ các những vấn đề pháp lý trong lĩnh vực xuất khẩu lao động cho các doanh nghiệp trên địa bàn cả nước.

Luật Thành Đô cung cấp dịch vụ xin cấp giấy phép xuất khẩu lao động bao gồm:

(1) Độc lập hoặc kết hợp cùng doanh nghiệp xây dựng Đề án hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

(2) Độc lập hoặc kết hợp cùng doanh nghiệp xây dựng phương thức tổ chức (đối với doanh nghiệp lần đầu tham gia hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài) hoặc báo cáo về tổ chức bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và bộ máy bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài;

(3) Độc lập hoặc kết hợp cùng doanh nghiệp thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục cấp giấy phép xuất khẩu lao động (Thành lập doanh nghiệp, tư vấn/soạn thảo các văn bản/hợp đồng thuê địa điểm, hợp đồng lao động, hợp đồng kinh tế khác liên quan đến hồ sơ cấp giấy phép xuất khẩu lao động …);

(4) Chứng minh nguồn tài chính cho doanh nghiệp (đủ điều kiện về vốn điều lệ tối thiểu là 05 tỷ đồng theo quy định);

(5) Làm việc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan tới việc cấp giấy phép xuất khẩu lao động và các công việc khác theo yêu cầu.

6. THỜI GIAN THỰC HIỆN – CHI PHÍ DỊCH VỤ

6.1. Thời gian thực hiện

- Đối với trường hợp khách hàng sử dụng dịch vụ trọn gói: Thời gian thực hiện công việc là 120 – 150 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền.

- Đối với trường hợp khách hàng sử dụng dịch vụ tư vấn, soạn thảo hồ sơ: Thời gian thực hiện là 30 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền.

6.2. Thù lao dịch vụ

Liên hệ hotline 0919 089 888 để được tư vấn và có giá tốt nhất tùy vào từng thời điểm!

Ghi chú:

(i) Tất cả công việc nêu trên đều do các Luật sư có thể nhận dịch vụ để thực hiện;

(ii) Doanh nghiệp tự thực hiện danh mục việc nào thì Luật Thành Đô sẽ giảm trừ phí dịch vụ cho công việc đó.

(iii) Khách hàng sẽ gặp gỡ Luật sư trực tiếp giải quyết công việc để được tư vấn trước khi lựa chọn dịch vụ.

Trên đây là toàn bộ bài viết tư vấn về Hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy phép xuất khẩu lao động năm 2022 của Công ty Luật Thành Đô. Nếu còn bất kỳ thắc mắc cần giải đáp, Quý khách hàng có thể tham khảo thêm các bài viết về thủ tục Giấy phép xuất khẩu lao động trong chuyên mục Tư vấn giấy phép của Luật Thành Đô.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận