Thủ tục cấp đổi giấy phép lao động

Việt Nam đang trong xu thế hội nhập và phát triển nên ngày càng có nhiều các doanh nghiệp nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Vì thế, ngày càng có nhiều lao động người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Giấy phép lao động là một trong những điều kiện cơ bản và quan trọng nhất để người lao động nước ngoài làm việc ở Việt Nam một cách hợp pháp. Nhà nước cũng đã có những hướng dẫn chi tiết để tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động nước ngoài làm các thủ tục pháp lý cần thiết để được làm việc tại Việt Nam.

Trong quá trình làm việc tại Việt Nam, Giấy phép lao động của người nước ngoài có thể cần thay đổi nội dung trong giấy phép cần cấp đổi lại. Bộ luật lao động Việt Nam năm 2012 và các văn bản pháp lý đi kèm đã có các quy định cụ thể về vấn đề này. Theo đó, không có cấp đổi giấy phép lao động mà chỉ có thủ tục cấp lại giấy phép lao động,

Với kinh nghiệm hoạt động nhiều năm trong nhiều lĩnh vực đặc biệt trong lĩnh vực Giấy phép lao động. Luật Thành Đô trân trọng giới thiệu bài viết về: “Thủ tục cấp lại giấy phép lao động”.

I. Căn cứ pháp lý:

- Bộ luật lao động năm 2012;

- NĐ số: 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

- Thông tư số: 40/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

II. Nội dung tư vấn về thủ tục xin cấp lại Giấy phép lao động

1. Điều kiện để người lao động nước ngoài được cấp giấy phép lao động:

Điều 9 nghị định số: 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết về điều kiện để người lao động nước ngoài được cấp giấy phép lao động như sau:

- Người lao động nước ngoài phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật;

- Người lao động nước ngoài phải só sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc;

- Người lao động nước ngoài là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật;

- Người lao động nước ngoài không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài;

- Doanh nghiệp sử dụng người lao động nước ngoài phải được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài.

2. Các trường hợp được cấp lại Giấy phép lao động:

- Giấy phép lao động còn thời hạn bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trong giấy phép lao động;

- Giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày.

3. Thành phần hồ sơ

Hồ sơ xin cấp lại Giấy phép lao động bao gồm các giấy tờ sau:

- Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (theo mẫu số 7 ban hành kèm thông tư số: 40/2016/TT-BLĐTBXH - Luật Thành Đô sẽ tiến hành soạn thảo);

- 02 ảnh mầu (kích thước 4cm x 6cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;

 - Giấy phép lao động đã được cấp;

Lưu ý:

+ Trường hợp giấy phép lao động bị mất thì phải có xác nhận của cơ quan Công an cấp xã của Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài theo quy định của pháp luật;

+ Trường hợp giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày thì phải có giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe và một trong các giấy tờ (Văn bản của doanh nghiệp nước ngoài cử sang làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài đó trên lãnh thổ Việt Nam và văn bản chứng minh người lao động nước ngoài đã được doanh nghiệp nước ngoài đó tuyển dụng trước khi làm việc tại Việt Nam ít nhất 12 tháng; Hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài, trong đó phải có thỏa thuận về việc người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Hợp đồng cung cấp dịch vụ ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài và văn bản chứng minh người lao động nước ngoài đã làm việc cho doanh nghiệp nước ngoài không có hiện diện thương mại tại Việt Nam được ít nhất 02 năm; Văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để đàm phán cung cấp dịch vụ; Văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để thành lập hiện diện thương mại của nhà cung cấp dịch vụ đó,…).

+ Trường hợp thay đổi nội dung ghi trên giấy phép lao động thì phải có các giấy tờ chứng minh;

- Giấy tờ quy trên là 01 bản chụp kèm theo bản gốc để đối chiếu hoặc 01 bản sao có chứng thực, nếu của nước ngoài thì miễn hợp pháp hóa lãnh sự, nhưng phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Giấy giới thiệu cho người đi thực hiện thủ tục xin cấp lại Giấy phép lao động nếu không phải là người lao động trực tiếp đi làm.

4. Số lượng hồ sơ

 01 bộ.

5. Thời hạn giải quyết

- Thời hạn để xin Giấy phép lao động là 03 ngày làm việc.

Tuy nhiên đối với trường hợp xin cấp lại Giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày thì trước ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày trước ngày giấy phép lao động hết hạn, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó.

6. Cơ quan thực hiện TTHC

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở lao động thương binh và xã hội

7. Kết quả giải quyết TTHC

- Giấy phép lao động được cấp lại.

8. Thời hạn của Giấy phép lao động được cấp lại

Nghị định số: 11/2016/NĐ-CP quy định rất rõ về thời hạn của Giấy phép lao động được cấp lại. Theo đó, thời hạn của giấy phép lao động cấp lại được phân tách thành hai trường hợp

- Trường hợp 1: Giấy phép lao động bị  bị mất, hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trong giấy phép lao động được tính bằng thời hạn của giấy phép lao động đã được cấp trừ đi thời gian người lao động nước ngoài đã làm việc tính đến thời điểm đề nghị cấp lại giấy phép lao động.

- Trường hợp 2: Giấy phép lao động được cấp lại trong trường hợp Giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày thì thời hạn của Giấy phép lao động được cấp lại tính bằng:

+ Thời hạn của hợp đồng lao động dự kiến sẽ ký kết;

+ Thời hạn của bên nước ngoài cử người lao động nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam;

+ Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài;

+ Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận cung cấp dịch vụ ký kết giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài;

+ Thời hạn nêu trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để đàm phán cung cấp dịch vụ;

+ Thời hạn đã được xác định trong giấy chứng nhận của tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;

+ Thời hạn trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để thành lập hiện diện thương mại của nhà cung cấp dịch vụ đó;

+ Thời hạn trong văn bản chứng minh người lao động nước ngoài được tham gia vào hoạt động của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam.

Tuy nhiên với các trường hợp trên, thời hạn này cũng không quá 2 năm.

Trên đây là những tư vấn về thủ tục xin cấp lại Giấy phép lao động  của Luật Thành Đô.

Bài viết cùng chủ đề:

Thủ tục xin cấp giấy phép lao động

Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động

Đến với Luật Thành Đô, Quý khách sẽ được hướng dẫn chi tiết các thủ tục liên quan đến hồ sơ xin cấp lại Giấy phép lao động. Luật Thành Đô sẽ cam kết thực hiện đúng với thời gian quy định và trả lại kết quả cho khách là Giấy phép lao động được cấp lại.

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN
Hotline: 0919 089 888
CÔNG TY LUẬT THÀNH ĐÔ
Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, phố Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (024) 3789 8686

Bình luận